Insolvenční správce Jan Zachariáš uvedl, že firma už nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost. Vypracoval soupis majetkové podstaty, který se bude dál doplňovat. "Do insolvenčního řízení se přihlásilo deset věřitelů a celková výše přihlášených pohledávek je 92,3 milionu Kč," uvedl správce. Jedny z nejvyšších pohledávek za desítky milionů přihlásila firma Czech Digital Group.

Šlágr TV je, jak loni uvedla, dlouhodobě v nepříznivé ekonomické situaci. V roce 2020 se dostala do sporu s poskytovatelem elektronických komunikací, firmou České radiokomunikace, ohledně platnosti smluv. Nehradila tak v plné výši platby firmě Czech Digital Group, ta loni v srpnu omezila Šlágru vysílání televizních programů. Pouštěla jen černou obrazovku s nápisem Šlágr bez jakékoliv další informace.

"To zcela odporuje obvyklé praxi, kdy při omezení vysílání je černá obrazovka buďto doplněna informací o přesunutí vysílání na jiný televizní kanál, anebo je z ní odstraněno vše týkající se předmětné televizní stanice," uvedla firma v insolvenčním návrhu.

Investoři, jak stojí v odůvodnění, upustili od spolupráce s televizí a nákupu reklamního času. Czech Digital Group podala již dříve na televizi insolvenční návrh, jejž soud loni v květnu zamítl. Navrhla také exekučně vymoci pohledávku 19,3 milionu korun. Televize má proto účty postižené exekucí a peníze, jež na nich má, jsou zablokované. Postup Czech Digital Group a Českých radiokomunikací označila televize za koordinovaný a šikanózní.

Krajský soud nařídil jednání, kde se přezkoumají přihlášené pohledávky, na 1. února. Ve stejný den by měla být i schůze věřitelů.

Šlágr TV je projekt vydavatelství firmy Česká Muzika. Natáčí a vysílá rozhovory, hudební klipy i koncerty. Sází na lidové písně, dechovou hudbu či trampské písničky. Jejím zakladatelem je hudebník Karel Peterka.

Hudební vydavatelství Česká Muzika, propojené s televizí Šlágr TV, mělo v roce 2020 tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 67,4 milionu Kč. Meziročně klesly o necelých deset procent. Výnosy klesly zhruba o polovinu na 68,3 milionu. Firma předloni vykázala zisk po zdanění 10,5 milionu, zatímco v roce 2019 skončila ve ztrátě 10,1 milionu. Vyplývá to z účetní závěrky. Firma měla předloni 12 zaměstnanců.