Podle první kárné žaloby vykonával Veselý živnostenským způsobem od ledna 2018 výdělečnou činnost, což zákon soudcům neumožňuje. Kajzr uvedl, že soudce tuto činnost prováděl soustavně a za účelem zisku, nešlo o jednorázové příjmy. Veselý tak podle něj úmyslně narušil důvěru v soudnictví jako celku.

"Bylo pro mne šokem, když jsem zjistil, že se naplno věnuje podnikání, zakládá si živnostenské oprávnění a nakupuje nemovitosti," uvedl Kajzr. Doplnil, že Veselý má i jednu zaměstnankyni.

Místem, kde se možná rodí budoucnost světového automobilismu, je zkušební polygon pro testování chytrých prvků do aut u Milovic na Nymbursku.
Boží Dar připraví auta na to, aby se obešla bez řidiče

Veselý uvedl, že vlastní několik nemovitostí, které pronajímá, získal je především jako rodinné dědictví. Uvedl, že pouze spravuje vlastní majetek, což soudci smí. "Spravuji svůj majetek, pronajímám byty, nebytové prostory, pozemky, žádnou jinou činnost ale nevyvíjím," uvedl Veselý. V první řadě šlo podle něj o dědictví a on nemohl jednat jinak. Dospěl podle svých slov k názoru, že pokud bude výhradně spravovat svůj majetek, držení živnostenského oprávnění by nemělo být shledáno v rozporu se zákonem.

Měl nahlížet do soudních spisů

Podle druhé kárné žaloby Veselý za využití svých přihlašovacích údajů vstupoval do elektronického informačního systému pro okresní soudy ISAS a bez souvislosti se svými kauzami zjišťoval informace a pořizoval si kopie dokumentů ze soudních spisů. Informace a dokumenty chtěl podle žaloby pro soukromé účely. Veselý k tomu uvedl, že nahlížení do spisů je běžná soudcovská praxe, která není nijak upravena zákonem. "Velká část těch nahlížení se týká mne, matky nebo bratra. Mohl jsem mámě říct, běž do podatelny a nech si přinést spis, místo toho jsem se podíval já. Nepovažuju to za nic, co by jakkoliv narušovala práci soudce," uvedl Veselý.

Kárný senát projednávání žaloby po přečtení některých listinných důkazů odročil na 6. října. Pokračovat by se mělo v dokazování, zaznít by však měly i závěrečné řeči a také rozhodnutí soudu.

Žalobu na Veselého letos podal také předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy, důvodem byly neúplné údaje v majetkovém přiznání. Kárný senát se jí dnes nezabýval.

Ilustrační foto.
Doprava je pro vedení kraje výzvou už po dvě desetiletí