Pardubický soud sice uznal nároky potomků knížete Josefa Colloredo-Mannsfelda (nar. 1866), ale další část požadavku na vydání předmětů, které dřív náležely jeho synovci a adoptivnímu synovi Josefu Colloredo-Mannsfeldovi (nar. 1910), zamítl.

„Již Ústavní soud uvedl, že ohledně tohoto nároku není požadavek oprávněn a jeho rozhodnutím je projednávání nároku po dr. Josefu Colloredu-Mannsfeldovi uzavřeno. Pokud se nyní žalobkyně domáhala vydání tohoto mobiliáře s odkazem na to, že rodině Colloredo-Mannsfeld byl majetek konfiskován nacistickými orgány z důvodů rasových, odvolací soud dospěl k tomu, že nacistické orgány konfiskovaly majetek rodiny Colloredo-Mannsfeldů pro jejich nepřátelský postoj k Říši, nikoliv však z důvodů rasových. Není tak důvodu se odchylovat od závěrů prezentovaných soudy při rozhodnutí o tom, že potomkům dr. Josefa Colloredo-Mannsfelda, nar. 1910, nebude vydán zámek Opočno,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Kateřina Podeszwová.

Policejní spis k rozsáhlému podvodu, na kterém policisté pracovali od loňského jara.
Dědím ve Švýcarsku. Podvodník vylákal z důvěřivců 13 milionů a vše prosázel

Odvolací soud potvrdil v této části zamítavý rozsudek Okresního soudu v Pardubicích. Kromě toho však rozhodoval o nárocích potomků knížete Josefa Colloredo-Mannsfelda (nar. 1866).

Výjimečné sbírky 

„Po provedeném dokazování uzavřel, že tomuto knížeti byl majetek včetně majetku – mobiliáře zámku Opočno, konfiskován za nacistické okupace a dále konfiskační vyhláškou vydanou po roce 1945, avšak tato konfiskační rozhodnutí byla v roce 1947 zrušena a vlastnické právo knížete Josefa Colloredo-Mannsfelda bylo obnoveno. Do rozhodného období, to jest do 25. 2. 1948, pak nebylo učiněno nic, co by mohlo vést ke ztrátě vlastnického práva knížete Josefa Colloredo Mannsfelda. Ten byl tak 25. 2. 1948 vlastníkem a stát příslušný mobiliář převzal bez právního důvodu až po 25. 2. 1948 a odvolací soud považuje restituční nárok knížete Josefa Colloredo-Mannsfelda za prokázaný,“ uvádí dále Kateřina Podeszwová.

Jak pak dodává, zbývá objasnit, která konkrétní část mobiliáře zámku Opočno mu náležela: „Dále je potřeba provést identifikaci požadovaných věcí se stavem na místě samém. Z důvodu řešení těchto otázek byl v rozsahu nároku knížete Josefa Colloredo-Mannsfelda rozsudek okresního soudu zrušen a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.“

Záběry z krádeže soch v Karviné, rok 2022.
Zloděje policie odhalila. Ukradené sochy z karvinských lázní jsou však zničeny

Zámek v Opočně je národní kulturní památkou, kterou vlastní stát. Disponuje velmi cenným mobiliářem a výjimečnými sbírkami. V letošní sezoně se přitom návštěvníkům představuje ve zcela nové podobě, velkou reinstalaci prodělal ke 100. výročí zpřístupnění zámku veřejnosti a podle kastelána za toto období ještě tolika změnami naráz neprošel. Z depozitářů na prohlídkové trasy přibyly tisíce předmětů, aby se interiérům vrátila podoba z dob Josefa Colloredo-Mannsfelda (1866–1957). Které z nich budou muset být vydány potomkům bývalého majitele zámku, rozhodne rychnovský okresní soud.