Byla sobota 1. září 1888. V tento den před 135 lety nastoupil do své první služby tehdy čtyřiadvacetiletý příslušník ostravské městské policie Karel Miksch, který se stal později prvním policejním fotografem v Ostravě.

Karel Miksch.Karel Miksch.Zdroj: Se souhlasem Archivu města Ostravy

Jakožto vášnivý amatérský fotograf zkoušel své znalosti uplatnit i při policejní práci. Zpočátku soukromě fotil zločince, později také dokumentoval místa činů. Jeho práce, která ochráncům zákona pomáhala při objasňování nejrůznějších deliktů, si všimli nadřízení. Nejprve mu v roce 1904 začali vyplácet mimořádné „fotografické“ odměny, o čtyři roky později jej v pozici inspektora městské policie vyslali do kurzu fotografování na Policejní ředitelství ve Vídni.

Oběšený, utopený, vražda

Práci a zásluhám Karla Miksche se v roce 1940 věnoval dobový tisk, konkrétně list Polední ostravský deník ze 4. května onoho roku.

Lavice k vyplácení zlodějíčků a jiných porušovatelů zákonů vypadala ve všech městech stejně. Ilustrační obrázek.
I Ostrava měla období, kdy zde téměř nebyli zločinci

V článku mapujícím jeho počátky i další působení se mimo jiné uvádí: „A ježto byl fotoamatérem, zkoušel své umění a soukromě fotografoval zločince, kteří přicházeli častěji na dráhu zločineckou. Pak se pokusil fotografovati místa činu oběšeného, utopeného, načež si troufal fotografovati vraždu. Mikschova činnost okolo roku 1904 nezůstala bez vlivu na výkon služby. Na návrh šéfa městské policie a městského radního Floriána Gartnera obdržel roční remuneraci 30 korun za úřední fotografování. Miksch neměl atelieru a fotografoval zločince venku pod širým nebem za dešťů i mrazů. Vyvolávání negativů pořizoval doma ve svém bytě a positivy zhotovoval při slunečním osvětlení.“

Daktyloskopie

S ostravskou městskou policií jsou spojovány nejen začátky policejní fotografie na Ostravsku, ale také vznik první daktyloskopické kartotéky v regionu. Zasloužil se o ní další inspektor ostravské městské policie Vavřinec Schwachula (rok narození 1874), který v roce 1908 doprovázel Karla Miksche na školení do Vídně.

Vavřinec Schwachula.Vavřinec Schwachula.Zdroj: Se souhlasem Archivu města Ostravy

Zatímco Miksch se zdokonaloval ve fotografování, Schwachula absolvoval daktyloskopický kurz a stal se průkopníkem daktyloskopie na Ostravsku.

Kartotéka

Daktyloskopickou kartotékou, kterou vytvořil, neměla dle dobového tisku státní policie ani četnictvo ve Slezsku.

„Schwachula byl od roku 1908 až do svého pensionování agilním pracovníkem na poli kriminální služby, což nejlépe dokazuje mnoho pochvalných uznání, která obdržel od městské správy policejní služby v Mor. Ostravě za zvláštní horlivost ve výkonu kriminální služby a za dopadení nesčetného množství nebezpečných zločinců. Jeho horlivost byla vícekrát odměněna i peněžitými částkami, které mu byly vypláceny na základě usnesení městského zastupitelstva,“ stojí v článku z roku 1940, jehož znění poskytl Archiv města Ostravy.

Kočování. Dle zákona z roku 1958 bylo v Československu zakázáno kočování. Veřejná bezpečnost zabavovala Romům maringotky a koně.
Z historie regionu: Před sedmdesáti lety řešila Ostrava romskou otázku

Ten disponuje i dalšími zajímavými údaji týkajícími se policejní fotografické a daktyloskopické databáze v Ostravě. Almanach města Ostravy za rok 1924 například hovoří, že v daném roce policie v Ostravě disponovala více než jedenadvaceti tisíci daktyloskopickými listy a albem zločinců se 10 213 fotografiemi.