Vyděšení kolemjdoucí nález ohlásili městské policii.

„Hlídka na místě předměty zkontrolovala a zjistila, že se uvnitř pytlů ve tvaru lidského těla nacházely zmačkané letáky,“ informoval mluvčí strážníků Petr Čunderle.

Vtipálka, kterému odpad patřil, se zjistit nepodařilo. Případ byl uzavřen vhozením pytlů do kontejneru.