„Po předchozí slovní rozepři a šarvátce poškozeného úmyslně fyzicky napadla. Způsobila mu život ohrožující vážné poranění hrudníku, krvácení v hrudní dutině a pneumotorax," popsal soudce Aleš Novotný. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu pro odvolání.

Události podle výpovědí obžalované ženy i jejího přítele předcházela hádka o mobilní telefon. V dalších detailech se ale podle soudce Novotného popis samotné události lišil. „Je evidentní, že soud má omezený rozsah důkazů. To je dáno tím, že při vlastním napadení nikdo kromě poškozeného a obžalované nebyl. Je evidentní, že ani jedna z výpovědí obžalované ani poškozeného není pro soud věrohodná," doplnil soudce.

Žena se dle své výpovědi lekla prudkého pohybu, v šoku jí pak samovolně vyletěla ruka s nožem. "Nechtěla jsem mu ublížit nebo ho zabít, miluji ho z celého srdce," líčila už dřív u soudu čtyřiadvacetiletá žena. Doplnila, že měla strach z jeho agresivního chování a že už ji dříve bil.

Její partner se jí před soudem zastal, událost podle něj nebyla pouze její chyba. „Bála se o svůj telefon nebo o sebe. Šel jsem ji obejmout, aby mi odpustila. Nože jsem si nevšiml," popsal už dřív poškozený.

Podle soudce Novotného, především s přihlédnutím ke znaleckému posudku v oblasti zdravotnictví, je ale zjevné, že bodnutí bylo aktivním pohybem. „Bodla a poškozeného mohla zabít. Podle názoru soudu není možné uložit trest bez přímého výkonu," řekl.

Kvůli polehčujícím okolnostem snížil soud běžnou sazbu trestu na tři roky. „Všechny okolnosti, tedy předcházející nevhodná jednání ze strany poškozeného i subjektivní stránka vnímání obžalované, vedly soud k tomu, že rozhodl k tomu, že trest, který by za normálních okolností začínal na deseti letech vězení, uložil výrazně pod zákonnou hranici trestní sazby," doplnil Novotný. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce si ponechal osmidenní lhůtu pro odvolání. Obžalovaná se práva na odvolání vzdala.