Jak soud mimo jiné uvedl, milost za trestný čin může narušit důvěru občanů v soudnictví. Poláci byli pravomocně odsouzeni k osmi rokům vězení za to, že několik let v Moravskoslezském kraji pořádali šamanské rituály s nápojem ayahuasca obsahujícího u nás zakázanou látku DMT.

K milosti se již minulý týden v rozhovoru pro Deník obsáhle vyjádřil soudce Krajského soudu v Ostravě Miroslav Mucha, jehož senát uznal Poláky vinnými.

Záběr ze soudního líčení.
První svého druhu v Česku. Rozsudek za šamanské rituály s ayahuascou budí vášně

Miroslav Mucha uvedl, že ho milost prezidenta republiky překvapila. Jak zdůraznil, soud jednal v souladu s platnými zákony. Pozastavil se také nad vyjádřením některých politiků a expertů na drogovou problematiku, podle kterých je látka DMT zbytečně kriminalizována. „Kde byli všichni ti odborníci předtím? Co všechno udělali pro to, aby současný stav, který kritizují, změnili?“ prohlásil mimo jiné. 

Vyjádření soudu

Krajský soud v Ostravě ve svém pondělním prohlášení mimo jiné napsal: „Soud je při rozhodování o trestní odpovědnosti osob vázán zákonem, tedy je povinen bez dalšího respektovat platnou právní úpravu.“

Ayahuasca je halucinogenní psychotropní nápoj připravovaný z jihoamerické liány Banisteriopsis caapi.
Rituál s ayahuascou je to nejlepší, co jsem udělal, svěřil se mladík Deníku

Po shrnutí celého případu pak soud pokračuje: „Krajský soud v Ostravě považuje za nešťastné, že v návaznosti na zákonnou úpravu vláda na jedné straně stanoví trestnost určitého jednání, na straně druhé se zasazuje o udělení milosti pro toho, kdo se takového jednání dopouští, a to nikoliv z nevědomosti, ale úmyslně, vědomě protiprávně, dlouhodobě, ve značném rozsahu a se značným ziskem. Takový stav citelně odporuje zásadám, na nichž je postaveno trestní soudnictví právního státu, a velmi důrazně narušuje důvěru občanů v soudnictví.“

Vyjádření Krajského soudu v Ostravě k udělení milosti prezidentem republiky manželům Kordysovým a panu Kanawkovi:
Milost za trestný čin může narušit důvěru občanů v soudnictví

Krajský soud v Ostravě zcela respektuje pravomoc prezidenta republiky udělit komukoliv milost z důvodů, které sám považuje za významné. V souvislosti s mediální prezentací udělení milosti manželům Kordysovým a panu Kanawkovi za účasti ministra spravedlnosti nicméně považuje Krajský soud v Ostravě za nutné zdůraznit následující:

Soud je při rozhodování o trestní odpovědnosti osob vázán zákonem, tedy je povinen bez dalšího respektovat platnou právní úpravu.

Manželé Jarosław Arkadiusz a Karolina Kordysovi a Piotr Krzysztof Kanawka byli odsouzeni za trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 283 trestního zákoníku. Tímto ustanovením je společnost chráněna proti možnému ohrožení, které vyplývá z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

Odsouzení výše jmenovaných bylo založeno na skutečnosti, že v rozporu s platnou právní úpravou, tedy bez jakéhokoliv povolení, nakládali s látkou označenou jako N,N-dimethyltriptamin (DMT). O zařazení této látky na seznam psychotropních látek přitom rozhodla vláda svým nařízením č. 463/2013 Sb. Do tohoto seznamu jsou zařazeny psychotropní látky, jejichž nedovolené nakládání má být postihováno podle mezinárodní Úmluvy o psychotropních látkách a další psychotropní látky, u nichž je nutné zabezpečit, aby byly používány pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům.

Legálně nakládat s přípravky, které obsahují látku zařazenou mezi omamné a psychotropní, tak mohou pouze osoby s příslušným oprávněním, nikoliv šaman či jiná nekompetentní osoba.

Krajský soud v Ostravě považuje za nešťastné, že v návaznosti na zákonnou úpravu vláda na jedné straně stanoví trestnost určitého jednání, na straně druhé se zasazuje o udělení milosti pro toho, kdo se takového jednání dopouští, a to nikoliv z nevědomosti, ale úmyslně, vědomě protiprávně, dlouhodobě, ve značném rozsahu a se značným ziskem. Takový stav citelně odporuje zásadám, na nichž je postaveno trestní soudnictví právního státu, a velmi důrazně narušuje důvěru občanů v soudnictví.