Požár nastal podle závěrů šetření vznícením kapalné složky propan butanu. Nepodařilo se sice zjistit, co bylo konkrétním iniciátorem vznícení, ale jak konstatoval soud při středečním závěrečném líčení, všechny znalecké posudky se shodují v tom, že požár vypukl následkem nedovoleného přepouštění plynu. Ke vzniku ohně pak stačilo, aby se kapalná forma plynu dotkla například kovové konstrukce objektu.

Zaměstnanec, který požár nepřežil, utrpěl podle pitvy rozsáhlá poranění hlavy, upadl do bezvědomí a uhořel. Oheň se rychle rozšířil na celý sklad, provázely jej výbuchy tlakových nádob, jejichž střepiny létaly do okolí. Celá část Plané byla kvůli tomu uzavřena, evakuováno muselo být několik desítek lidí. Jak uvedla soudkyně Michaela Řezníčková, jedná se ze strany majitele skladu o velmi hrubé porušení pravidel nakládání s výbušnou látkou.

Vyřčený trest je na dolní hranici sazby za přečin z obecného ohrožení z nedbalosti s následkem smrti. „Ve prospěch obžalovaného hovoří dosavadní řádný život, náhrada škody, kdy se s rodinou poškozeného vyrovnal nad rámec povinného plnění a také jednání po činu, kdy se pokusil poškozeného zachraňovat. Zvažovala jsem také maximálně možný podmíněný trest, ale společenská škodlivost a následku tohoto činu jsou vysoké,“ uvedla soudkyně.

Pavel Kovařík se prostřednictvím svého obhájce proti rozhodnutí tachovského soudu na místě odvolal. Záležitost prozatím odmítl více komentovat.