Vyrůstala jen s matkou, která se o ni příliš nestarala, naopak, ona se musela starat o své mladší sourozence. V patnácti letech proto Marie ráda odešla na internát, kde brzy navázala známost s Josefem, učícím se na automechanika. (Organizace Respondeo jména svých klientů změnila, neboť jim zaručuje anonymitu.)

Josef si dokázal v učení vydělat peníze, bral dívku na výlety, na taneční zábavy, do kina. Marie, která nic z toho nikdy nezažila, se cítila jako princezna. Podmínka, že se nebude bavit s nikým jiným než s ním, jí nevadila. Brzy spolu začali bydlet, Pepa vydělával a ona se starala o domácnost.

Respondeo sídlí v Nymburku v šedivé budově spořitelny
Umíme pracovat s oběťmi domácího násilí i s agresorem, říkají Nymburští

Nároky Josefa na Marii však stoupaly, nikdy neudělala nic správně: dostatečně neuklidila, neuvařila, na co měl chuť, nebyla dostatečně upravená. Žena se stále snažila zdokonalovat, ale nic nepomáhalo.

Článek vznikl v rámci seriálu Krotitelé problémů o sociálních pracovnících a jejich těžko nahraditelné činnosti. Deník na něm spolupracuje s projektem Neviditelní.

Narodila se jim dcera Alenka a Josef své nároky stále zvyšoval. Každý večer hodnotil stav domácnosti, chuť jídla a podobně. Na Alenku nikdy ruku nevztáhl, ale Marii začal trestat řemenem. Alenka byla trestání matky přítomna a považovala jej prakticky za normu. Později se na něm i sama podílela, pomáhala otci za pytlík bonbonů mámu hlídat, „aby nezlobila“.

Za zlobení bylo považováno cokoli mimo plán otce, stačilo prohodit pár slov se sousedkou, nalíčit si řasy, vzít si sukni odkrývající kolena.

Obavy o další život 

Až když Alenka dosáhla zletilosti, Marie se odvážila Josefa opustit. Měla obrovské obavy o svůj další život, jak si zajistí bydlení a peníze. Bála se i reakce okolí, které vůbec netušilo, co se doma odehrává. Navštívila proto advokáta, jenž ji poradil s rozvodem a vypořádáním majetku.

Když se mu svěřila se strachem o svou bezpečnost, doporučil jí intervenční centrum organizace Respondeo.

Nový zákon má zamezit nejednotnému přístupu soudů, policie či orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) k obětem domácího násilí
Co je domácí násilí a kdo je obětí? Nový zákon má jasně vymezit hranice

Sociální pracovnice s ženou podrobně probrala celou situaci. Pomohla připravit návrh na vydání předběžného opatření, které manželovi bránilo kontaktovat choť i po dobu, kdy bude trvat rozvod. Seznámila ji s možností čerpat sociální dávky, aby mohla okamžitě od muže odejít.

Marie se začala pomalu osvobozovat. S intervenčním centrem spolupracuje i nadále, dochází na bezplatné psychoterapie, jež jí pomáhají ustát náročnou životní situaci a také se vyrovnat s traumaty, jimiž v manželství prošla.