Vysvětlení 60letého Petra Václavíka k rovnou třem falešným diplomům a navíc i k parkovačence před soudem neobstálo. Aspoň před tím mosteckým. Bývalého učitele tělocviku, sebeobrany a střelby na Střední škole technické Most (SŠT) ve čtvrtek 13. dubna odsoudili za zločiny padělání a pozměnění veřejných listin a za podvod k 30 měsícům vězení. Podmíněně je odložili na stejně dlouhou zkušební dobu.

Muž navrch dostal peněžitý trest 150 tisíc. Má také škole nahradit vzniklou škodu kolem 1 milionu 775 tisíc korun. Kvůli tomu již soud nechal zajistit jeho nemovitost v hodnotě kolem 2 milionů. „Je vysoce nemorální, že podváděl jako učitel a používal průkaz pro zdravotně postižené,“ konstatovala předsedkyně senátu Šárka Tampová. Václavík s obhájcem podali na místě odvolání, případem se tak ještě bude zabývat krajský soud v Ústí nad Labem.

Obžalovaný se hájil tím, že pozici zastával dobře. „Jak funkci vykonával, je irelevantní vzhledem k tomu, že byl na místo přijat neprávem,“ konstatoval ale dozorující státní zástupce Jakub Procházka. „Že mu nebylo trapné stylizovat se do role zdravotně postiženého,“ dodal žalobce k druhému bodu obžaloby. Podle ní falšoval parkovací průkaz pro invalidy, aby si zajistil výhodnější stání u školy.

Obžalovaného hájí advokát Jiří Filípek (vlevo).
Měl jen maturitu, bral inženýrský plat. Učitele z Mostu soudí kvůli podvodu

Podle obhajoby nedošlo k ničemu z toho a adekvátní bylo zproštění obžaloby. „Prokázali jsme, že mohl být přijat bez vysokoškolského titulu,“ řekl advokát Jiří Filípek s odkazem na závěry z inspekční zprávy školy z roku 2022. Tam mělo stát, že škola může zaměstnat i pedagogy bez titulů. Ovšem ve zprávě byl dodatek, že to tak mohlo být jen na dobu nezbytně nutnou. Václavík bez titulů na škole působil skoro deset let.

Filípek ještě dodal, že jeho klient měl i trenérské skupiny v sebeobraně a koncese ve střelbě. „Nešel jsem do školy proto, že bych potřeboval peníze. Ale že mě v ní oslovili, že potřebují někoho na sebeobranu,“ dodal samotný Václavík těsně před vyhlášením rozsudku.

Podle zatím nepravomocného rozhodnutí je Václavík vinen, že mostecké střední škole technické předložil tři falešné tituly. A to včetně inženýrského a doktorského titulu od pražských střední a vyšší odborné školy Trivis a Vysoké školy ekonomické (VŠE). Obě dvě školy rozporovaly, že u nich studoval. Na základě falz obžalovaného do školy přijali jako pedagoga. Kopie falšovaných diplomů potom roky ležely v jeho osobní složce a v rámci konkurzu je uvedl i do svého životopisu a osobního dotazníku. Zařadili ho díky nim do 11. platové třídy, přestože má ve skutečnosti jen střední školu s maturitou, což stačilo pouze na „osmičku“. V letech 2013-22 tak bral neoprávněně vysoký plat. Škoda státu de iure obnáší veškeré výplaty, cirka 4 miliony 255 tisíc.

Obžalovaný tvrdil, že neví jak se diplomy dostaly do jeho složky. To ale označila soudkyně za účelové a vyloučené. „Je nesmysl, aby to tam založil někdo jiný,“ uvedla Tampová s tím, že vysokoškolský titul ostatně byl podmínkou přijetí do školy. Pokud by ho Václavík neměl, musel by si dodělat pedagogické minimum, jeho studium ale nikdy nenastoupil. Soudkyně zmínila, že falzifikát doktorského titulu od VŠE je skoro totožný s falzifikátem stejného titulu od stejné školy jiného bývalého pedagoga SŠT, kterého soud za podvod odsoudil už dříve.

Václavík považoval trestní řízení za mstu dnes už bývalé ředitelky SŠT Radmily Krastenicsové. Ta věc skutečně oznamovala. Ale podle soudkyně exředitelka logicky vysvětlila, že nejen Václavíkovu, ale i ostatní osobní složky procházela kvůli chystané inspekční kontrole ohledně kvalifikace pedagogů. A pouze díky tomu na podvod přišla.

Padělání diplomů. Ilustrační foto.
Tři tituly, žádný pravý. Učitel z Mostu měl mít falešné diplomy, řeší to policie

Václavík se hájil také tím, že ve škole pracoval kvalitně. Jenže bez vysokoškolského vzdělání by nebyl přijat, připomněl soud s tím, že pro podobný případ existuje i rozhodnutí Nejvyššího soudu. Mostecká škola po obžalovaném požaduje jen zhruba třetinu celkové škody, ke které došla rozdílem výplat pedagogického a nepedagogického, tedy technického pracovníka. Pouze do této pozice by totiž osobu s maturitou mohli přijmout. Václavíka nepravomocně odsoudili také za to, že padělal průkaz pro invalidy a využíval ho k lepšímu parkování u školy nejméně v letech 2021-22, podle svědků ale podstatně déle. Úřady potvrdily, že průkaz pro osobu těžce zdravotně postiženou nikdy Václavíkovi nevydaly.

Advokát Jiří Filípek se zkoušel domoct zproštění pro svého klienta ještě námitkou promlčení trestného činu po deseti letech od spáchání. Ale podle jiného rozhodnutí Nejvyššího soudu v podobné věci je dílčím útokem na zákon každý vyplacený plat, tedy i ten poslední Václavíkův z roku 2022.

Muž mohl dostat trest v rozmezí 2-8 let, polehčující pro něj byla dosavadní beztrestnost. Přitěžující podle senátu bylo, že se neprávem prezentoval jako oběť bossingu, že způsobil škole škodu vysoce přesahující částku kvalifikovanou jako velkou a že k vyplácení neoprávněného platu docházelo po dobu více než 9 let dlouhou.

Předstíral, že je invalida. Toho by na jeho pozici také nevazali

Bývalá ekonomka školy Radka Arandjić byla posledním ze svědků, kteří ve čtvrtek v kauze vypovídali. Z její výpovědi vyplynulo, že třetí z Václavíkem falšovaných titulů, ten doktorský, neměl na tabulkové ohodnocení žádný vliv, předkládal ho tedy zbytečně. Stejně učinil i druhý z pedagogů, kteří dříve na škole působili. „Asi chtěli ukázat, že mají nejvyšší vzdělání na této škole,“ zauvažovala svědkyně, proč tak učinili.

Svědci dále uvedli, že muž do školy jezdil v červené dodávce s potiskem jeho společnosti na výuku bojových sportů. S vozem s falešnou parkovačenkou pro invalidy parkoval několik let na zvláštním místě vyhrazeném postiženým, aby měl kratší cestu do školy. Paradoxní je, že kdyby měl muž skutečně zdravotní postižení, škola by ho na pozici učitele sebeobrany, střelby a tělocviku také nikdy nepřijala.