Prázdniny ještě nezačaly a na jednotce intenzivní a resuscitační péče dětské kliniky olomoucké fakultní nemocnice skončili tři pacienti poté, co je uštknula zmije, jediný jedovatý had žijící v České republice. S těmito zraněními se specialisté setkávají každoročně.

Letošní pacienti však ukazují na nulový respekt k tomuto nebezpečí číhajícímu v přírodě. „Hospitalizovaná byla čtrnáctiletá dívka. Její kamarádka nesla hada v ruce a hodila jí ho do tváře,“ popsal případ z konce minulého týdne Miroslav Šeda, zástupce přednosty pro léčebnou péči.

Dětské klinika olomoucké fakultní nemocnice. Ilustrační foto
Pozor na zmije! Už tři uštknuté děti skončily v olomoucké fakultce

Dívku v sobotu transportovala letecká záchranná služba z jesenické nemocnice do Olomouce, kde jí bylo podáno zmijí antisérum. Zmije uštkla dívku do rtu. Měla otok obličeje.

Otec ukazoval jedovatého hada synovi

Na pětiletého chlapce zase zaútočila zmije obecná ve chvíli, kdy mu ji přinesl otec, aby si dítě hada prohlédlo. „Tatínek měl v ruce zmiji a ukazoval ji chlapci, kterého uštknula do paže. Došlo k otoku, zarudnutí, poklesu krevního tlaku. Dle doporučení herpetologa podáno zmijí antisérum,“ sdělil zástupce přednosty dětské kliniky.

O rok starší chlapec skončil pokousaný zmijí na olomoucké klinice poté, co vzal jedovatého hada do ruky. „Šestiletého chlapce uštknula zmije do paže. Vzhledem k věku dítěte dle doporučení herpetologa bylo i v tomto případě indikováno podání antiséra,“ uvedl Miroslav Šeda.

Policejní spis k rozsáhlému podvodu, na kterém policisté pracovali od loňského jara.
Dědím ve Švýcarsku. Podvodník vylákal z důvěřivců 13 milionů a vše prosázel

Všechny případy podle lékařů zejména díky včasnému podání antiséra dopadly dobře. „Musím ovšem zmínit, že cena jedné dávky antiséra je 80 tisíc korun. Lidská neopatrnost tedy zatížila rozpočet dětské kliniky částkou 240 tisíc korun,“ poukázal zástupce přednosty pro léčebnou péči.

Distanc a respekt

Záchranáři opakovaně apelují, aby se lidé, zejména teenageři, chovali ohleduplně a zodpovědně, pokud se v přírodě setkají se zmijí obecnou. „A hlavně zmiji nedráždili, jak se kolikrát děje. Myslí si, že zrovna jim se nemůže nic stát, ale jedná se o nebezpečné zvíře. Je potřeba mít distanc a respekt,“ zdůrazňovala v tomto týdnu mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.

Nejohroženějšími skupinami v případě uštknutí zmijí jsou hlavně děti, senioři a celkově oslabení jedinci. V jednom uštknutí zmije je obsaženo asi 10 mg toxinu, přičemž smrtelná dávka je 15 mg toxinu.

„Pokud má dítě přes patnáct kilogramů, na životě ho neohrozí ani plná dávka. Zmije totiž při jednom uštknutí uvolní jen část jedu a někdy jedové zuby nepoužije vůbec. Jindy je sice použije, ale vypustí jen zbytkové množství v konečcích zubů, což bychom mohli srovnat s píchnutím vosou,“ vysvětloval herpetolog Ivan Zwach.

Samici lze zaměnit s užovkou

Pokud zmije kousne, je podle herpetologa důležité, aby poraněná osoba zůstala v klidu. „Nic neřezejte ani jed nevysávejte. Oblast nad ránou nezaškrcujte. Místo toho použijte obvaz, který umístěte v místě od uštknutí výše, blíže k srdci. Končetinu je dobré chladit, třeba polévat vodou. Ruku zavěste do šátku. Zásadní je se hýbat co nejméně. Poté vyhledejte lékařskou pomoc,“ poradil.

Ilustrační foto.
Opilý cizinec ničil sekerou zaparkovaná auta. Našli ho zraněného a od krve

Zmiji obecnou mohou lidé lehce zaměnit s užovkou hladkou, která má podobnou kresbu. Ta je totiž u zmijích samic méně nápadná. Samice zmije obecné mají navíc stejně jako tyto užovky nahnědlou barvu. Klikatící se čára na hřbetě je ale typická pouze pro zmiji, kresba samců je výraznější.

Pokud si člověk není stoprocentně jistý, zda jde o zmiji, nebo ne, stačí se z bezpečné vzdálenosti podívat hadovi do očí. Zmije mají úzké štěrbinovité zornice - zorničky užovky jsou kulaté.

První pomoc při uštknutí zmijí

• smyslem je zpomalit vstřebávání jedu
• klid, minimální pohyb postiženého
• sundat stahující předměty
• dezinfekce a sterilní krytí rány
• postižené místo umístit pod úroveň srdce (např. nechat poraněnou končetinu volně viset z lůžka či nosítek)
• zajistit transport uštknutého do nemocnice - pokud možno s minimem jeho vlastního pohybu
• často se doporučuje založit tlakovou bandáž končetiny, nejlépe elastickým obinadlem. Toxiny jedu pronikají především do lymfatických cév a motorem proudění lymfy v cévách je pohyb přilehlých svalů. Bandáž a znehybnění poraněné končetiny tak výrazně zpomalí průnik jedu do krevního oběhu. S obtáčením končetiny elastickým obinadlem začneme v místě kousnutí a pokračujeme vzhůru, co nejvýše. Znehybnění končetiny (např. pomocí tyče, hole, větve) se provádí stejně jako u vymknutí nebo zlomeniny

Co nikdy nedělat

• nezaškrcovat
• neodsávat jed
• neaplikovat do rány žádnou chemikálii (dezinfekce rány je však doporučena)
• netřít, nemasírovat, či dokonce nevypalovat ránu
• nevyřezávat tkáň, ani ránu nerozřezávat
• neaplikovat sérum laikem
• nepodávat alkohol nebo kofein

Zdroj ZZS MSK