Litoměřický soud zabavil odsouzenému nářadí, pocházející z trestné činnosti. Protože se nepodařilo zjistit, komu původně patřilo, připadlo státu, respektive Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). A věci teď ještě poslouží ku prospěchu všem. 

Zabavené nářadíMotorová kosa bude soužit přímo na LitoměřickuZdroj: ÚZSVMMotorovou kosu značky Stihl využije přímo ÚZSVM pro údržbu zeleně na pozemcích státu. "Ostatní movité věci jsme nabídli prostřednictvím webových stránek k bezúplatnému převodu ostatním organizačním složkám státu a státním organizacím. Na nabídku reagovaly Léčebné lázně Lázně Kynžvart, státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR," uvedli zástupci ÚZSVM. 

Lázně Kynžvart si vybraly řetězovou elektrickou pilu Black and Decker, ponorné čerpadlo značky Extol, modré bourací kladivo Budget, rozbrušovačku, pájecí pistoli, vrtačku značky Rotofor, pájecí pistoli Lux a příklepovou vrtačku Black and Decker. Všechno toto nářadí bude sloužit při údržbě lázní.

Z představení literárně dramatického oboru ZUŠ v roce 2019, ze skeče "Detektivové".
Třetí vlna covidu „spláchla“ koncert ZUŠ i s Rybovkou, akce jsou zrušené

O všechny tyto věci přišel odsouzený v trestním řízení za spáchání přečinu krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci, přečinu padělání platebního prostředku, přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a přečinu podílnictví.

"V průběhu řízení odsouzený vypověděl, že neví, čí tyto zajištěné movité věci jsou. S ohledem na charakter trestné činnosti a na to, že odsouzený nebyl schopen vysvětlit původ zajištěných věcí, bylo dáno podezření, že byly získány trestným činem. Proto byl Policií ČR vyhlášen popis těchto věcí s tím, že se poškozený, v jehož vlastnictví tyto věci jsou, může přihlásit ve lhůtě šesti měsíců," vysvětlili zástupci ÚZSVM a dodali, že se nikdo nepřihlásil.