Nikomu se nic nestalo v důsledku požáru ani při jeho hašení; plameny se podařilo zdolat pomocí jednoho vysokotlakého proudu. Hmotná škoda se odhaduje na půl milionu korun; další půlmilion hasiči uchránili.

Co přesně mělo požár na svědomí, má ukázat šetření, k němuž vyšetřovatel přizval i experty z Technického ústavu požární ochrany. Jistě budou pracovat i s informací, že požár byl ohlášen čtvrt hodiny před půlnocí – tedy v době, kdy už na fotovoltaické panely nemohlo působit ani sluneční záření, ani denní světlo.