Práce, které byly poničené, již pracovníci úřadu odvezli a do areálu se už nikdy nevrátí. Byly to totiž unikátní výtvory. Přitom zkrášlení celého areálu vyšlo na půl milionu korun. „Velmi nás mrzí, že se našel někdo, kdo tak krásné exponáty poničil. Škodu však přesně vyčíslenou zatím nemáme,“ neskrýval rozhořčení chebský místostarosta Zdeněk Hrkal.

Poničeny byly u vyhlídky Egerwarte například pestrobarevné větrníky, které vandalové ulámali, anebo rozbili i výtvarná hnízda ptáků. „Všechna výtvarná díla, která se na cestě k vyhlídce Egerwarte nachází, jsou jedinečná. A ta, co byla poškozena, už se na své místo nevrátí. Tudíž bude toto prostranství o tyto exponáty chudší. I když se tedy snažíme udělat město hezčí, najdou se tací, kteří si ničeho takového neváží,“ sdělil místostarosta Zdeněk Hrkal.

V úvahu by připadaly fotopasti, ale to je podle vedení města běh na dlouhou trať. „V tuto chvíli jednak nemáme tolik fotopastí k dispozici, abychom je kolem vyhlídky Egerwarte rozmístili, a druhak se ve finále může stát, že když nainstalujeme fotopasti jen na části upraveného území, vandalové poničí zase jinou lokalitu,“ vylíčil místostarosta Hrkal. V území kolem Egerwarte navíc není zatím ani elektrické vedení, takže i to komplikuje umístění jednotlivých kamer či fotopastí. 

Školáci ze základních škol v Chebu a Waldsassenu pracovali na vylepšení lokality kolem Egerwarte celkem půl roku. Za tu dobu tam vybudovali například barevné větrníky, hliněné a barevné obličeje, jeskynní malby anebo hliněná hnízda ptáků.

Území kolem řeky Ohře patří již desítky let k nejnavštěvovanějším místům v Chebu. Lidé tu procházkou chodí až do Františkových Lázní anebo na nedalekou vyhaslou sopku Komorní hůrka. V příštím roce má území projít dalšími úpravami, které má na starost přímo město Cheb, a vzniknout by zde mělo například bludiště pro děti, odpočinkový altán a výstava kamenů. Celý areál následně ponese jméno Goethův naučný lesopark.