Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec máte. Věnec by neměl být vyroben z vysoce hořlavého materiálu, např. pilin, hoblin apod. Na trhu se již v minulosti objevily adventní věnce, které byly z hlediska vzniku požáru velice nebezpečné, byly totiž vyrobeny ze suchých dřevěných pilin, na nichž byly bez jakýchkoliv podkladových misek přilepené svíčky. Pokud pak svíce dohoří až k základně, může lehce způsobit požár. Problém nastane i tehdy, pokud se svíčka ulomí.

Správně vybírejte i svíčky na věnec. Klasické svíčky nejsou pro adventní věnce příliš vhodné, neboť brzy prohoří a mohou věnec či okolí zapálit. Uvědomte si, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli.

V každém případě by svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce). V této souvislosti stojí za upozornění, že adventní věnce bez ochranných podložek pod svíčkami mohou sloužit jen jako dekorace a v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám věnec vzplane, je velké.

Pozor na záclony a průvan

Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček nebo jiných textilií, ani na poličku nebo skříň. Oheň se totiž rychle přenese na nábytek a zařízení bytu. Vždy zajistěte, aby měla hořící svíčka stabilitu a nehrozilo její převrácení. Uvědomte si, že věnce jsou po nějaké době již zcela vyschlé a snadno chytnou.

Rizikovým faktorem jsou i děti a zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout. Zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár.

Vendula Horáková