Agresivita muže vyvrcholila v úterý 15.8. v odpoledních hodinách, kdy v jedné restauraci napadl opětně svého otce a další dvě osoby, které se snažily zabránit v jeho jednání a zastat se poškozeného. Všem sprostě nadával, vyhrožoval ublížením na zdraví a fyzickou likvidací. Poté z restaurace odešel domů, kde začal demolovat zařízení a kde se zabarikádoval.

Jelikož bylo podezření, že má u sebe zbraň, byla povolána zásahová jednotka včetně vyjednavače. Na výzvu k opuštění domu nereagoval, proto zásahová jednotka vnikla do domu, kde ho po předchozím souhlasu státního zástupce zjevně pod vlivem alkoholu zadržela. Policisté ho podrobili orientačnímu testu na návykové a psychotropní látky s negativním výsledkem. Jelikož nespolupracoval, nemohli přes opakované pokusy u něho provést dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu.

Prvně byl obviněn minulý týden ze čtyř trestných činů najednou. Kvůli jeho závislosti na několika návykových látkách mu státní zástupce předběžným opatřením zakázal užívání alkoholu a návykových látek. Kvůli pokračující trestné činnosti, porušení zákazu konzumace alkoholu a důvodné obavě, že by mohl dokonat čin, kterým hrozil, podali policisté podnět na vzetí do vazby.

Dnešního dne soudce návrh státního zástupce akceptoval a muže do vazby poslal. Za trestný čin nebezpečné vyhrožování hrozí až roční vězení, obviněnému muži však celkově za všechny činy až 4 roky.