Spícího muže ve vagonu metra ve stanici Depo Hostivař si povšimla hlídka strážníků. Spáč nejen že nejevil známky toho, že by se v nejbližší době chystal vystoupit, souprava totiž dorazila na konečnou, ale neměl ani zakryty dýchací cesty.

Strážníci tedy muže probudili a vyzvali ho k nápravě. Čtyřiačtyřicetiletý cizinec se ale bohužel nevyspal tak docela dorůžova a začal hlídku urážet. Během celého zákroku si neustále z obličeje snímal a znovu nasazoval roušku a při každém důraznějším prohlášení „zapomínal“ respektovat dvoumetrový odstup.

Pokutu odmítl

Celou situaci ještě vylepšil tím, že vytáhl mobilní telefon a začal si strážníky natáčet. Ti se ale nenechali vyvést z rovnováhy a dál pokračovali v nezbytných úkonech. „S udělením pokuty nesouhlasil, proto bylo porušení předáno příslušnému orgánu k dořešení. Cizinec byl následně z prostor stanice metra hlídkou vykázán,“ sdělila k případu mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

Zdroj: MP Praha

Podle informací pražské městské policie zjistili strážníci od počátku září už 15 111 porušení v souvislosti s vládními opatřeními. Nejčastěji se hřeší v městské hromadné dopravě a prostorách s ní souvisejícími, kde je také dodržování prioritně kontrolováno. V 766 případech byly uloženy pokuty v celkové výši 275 100 korun, v 328 případech bylo porušení oznámeno správnímu orgánu, zbývající případy byly řešeny domluvou.