Část cizinců pracovala před dvěma lety i na Blanensku v sebranickém podniku Alps. „Obžalovaní za úplatu ve velkém neoprávněně zaměstnávali cizince bez platného povolení, nebo se na tom podíleli. Celkem se tak měli nelegálně obohatit asi o deset milionů,“ uvedl ve středu u hlavního líčení státní zástupce Petr Bystřický.

Obžalobu si vyslechlo pět lidí. Čtyři Slováci a také jeden Ukrajinec. Na bývalou koordinátorku personální agentury byl vydán trestní příkaz. V soudní síni pak vystupovala jako svědek.

Personální agentura zaměstnávala například dělníky z Ukrajiny, Uzbekistánu a Tádžikistánu. Ubytovávala je a svážela do firem, od kterých pak inkasovala peníze. „Problém se týkal ukrajinských dělníků. Měli polská víza typu D. Na úřadech práce nám sdělili, že je to v pořádku. Neměli jsme tušení, že zaměstnávání Ukrajinců s polskými vízy je nelegální,“ tvrdil u blanenského soudu Miroslav Daňo.

Jeho manželka personální agenturu rozjížděla před šest lety. Později ji převedli na příbuznou. Nyní je v likvidaci a má ukrajinského jednatele.

Obžalovaní u soudu rozporovali výši zisku z provozu agentury. Podle nich se po odečtení odvodů na pojištění a nákladů mohlo jednat zhruba jen o milion a půl. Několik set tisíc měl zajišťovacím příkazem z účtu agentury stáhnout Státní úřad inspekce práce.

Mezera v zákonech

Firma Alps v Sebranicích na Blanensku v minulosti zaměstnávala kolem dvou stovek cizinců. Vyrábí komponenty pro automobilový průmysl. Personální ředitel společnosti Tomáš Leder se ke kauze vyjádřil jen v obecné rovině. „Některé z agentur nalezly mezeru v zákonech, která umožňovala zaměstnávání cizinců specifickým způsobem. Státní správa na to reagovala s určitým zpožděním. Dodatečně změnila legislativu a zpřesnila její výklad, čímž tento specifický způsob zaměstnávání postavila mimo zákon. Naše společnost v každém okamžiku postupovala, postupuje a bude postupovat v souladu s platnými zákony,“ řekl.

Právní zástupci obžalovaných u soudu navrhli podmínečné zastavení stíhání. Chtějí se domluvit na výši částky do fondu pro oběti trestných činů. „V takovém případě je jednou ze zákonných podmínek úplné přiznání. Nelze jen přiznat vinu a zároveň rozporovat výši obohacení,“ uvedla soudkyně Helena Frantelová.

Další stání je v polovině listopadu.