Ještě ve zprávě za rok 2020 si úředníci ministerstva vnitra libovali, že pokračuje trend, kdy evidovaná kriminalita postupně klesá. Zatímco v roce 2013 registrovali zhruba 325 tisíc trestných činů, v roce 2019 to bylo necelých 200 tisíc, a v roce 2020 dokonce jen něco přes 165 tisíc. Takový pokles obvykle souvisí se zvyšující se ekonomickou a životní úrovní. Jenže s blahobytem je nyní v době skokového zdražování a inflace konec.

Ilustrační foto.
Stačilo pár okamžiků. Úspory mi z účtu mizely před očima, popisuje podvedený muž

Podle výzkumnice Sociologického ústavu Akademie věd České republiky Evy Krulichové, specializující se na kriminalitu a vězeňství, bude zajímavé sledovat další vývoj. „Dnes se nacházíme ve zcela bezprecedentní situaci, kdy očekáváme, že kvůli energetické krizi a vysoké inflaci klesne značné části obyvatel životní úroveň pod únosnou mez, což bude mít v dlouhodobějším horizontu zcela jistě vliv jak na kriminalitu, tak na obavy z ní,“ sdělila.

Kvůli epidemii

Vysvětlila také, že velký pokles počtu trestných činů mezi roky 2019 a 2020 souvisí s koronavirovou epidemií. Příležitosti k páchání trestné činnosti se značně omezily, protože se výrazně snížila mobilita obyvatel, setkávání a pořádání hromadných akcí.

Zpráva ministerstva vnitra za rok 2020 také upozorňovala, že se páchání kriminality stále více přesouvá do kyberprostoru. Ostatně v červnu 2022 policie oznámila, že v policii vznikne nový útvar pro boj s terorismem, extremismem a kybernetickou kriminalitou s celostátní působností.

„Policie reaguje na rychle se vyvíjející trestnou činnost, jak v kybernetickém prostoru, tak v terorismu a extremismu,“ zdůvodnil zřízení útvaru náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.

Také rychlý vzestup kyberkriminality podle výzkumnice Krulichové souvisí s pandemií. Ta totiž ukázala, že práce, nákupy, vzdělávání i třeba trávení volného času lze poměrně jednoduše přenést do online světa. Za běžnými občany se tedy do kyberprostoru přesunuli i zločinci.

Před každou instalací je třeba zvážit, co aplikace nabízí i požaduje
Pozor na pochybné aplikace. Majitele mobilu v tichosti připraví o peníze

Také Nejvyšší státní zastupitelství ve zprávě za rok 2020 uvedlo, že s pandemií a pobýváním lidí na sítích souvisí nárůst a další přesun páchání trestné činnosti z reálného života do kyberprostoru. Konstatovalo také, že vzestup kyberkriminality zdaleka neodpovídal procentuálnímu nárůstu využívání internetu a informačních technologií.

Odbornice Krulichová ovšem upozornila, že ke kyberkriminalitě neexistují přesná čísla, protože často zůstává skrytá. Oběti ji totiž mnohdy nenahlásí, protože ji třeba nemusí odhalit, tudíž ji pak policie nevyšetřuje a neeviduje. „Reálná čísla budou proto patrně ještě vyšší,“ uvedla.