Zástupci soudu k němu uvedli, že krok další újmu poškozené nezpůsobí. „Opak je pravdou, neboť to, jakým způsobem odvolací soud k věci přistoupil, vedlo na straně poškozené ke zdravotním následkům, které musely být zdravotnickým personálem zařízení, ve kterém je poškozená aktuálně umístěná, akutně řešeny,“ napsal zmocněnec znásilňované dívky Marcel Jurčaga ve vyjádření.

Současně poukázal na fakt, že krajští soudci v odůvodnění svého lednového rozhodnutí a v návaznosti na znalecké posudky uvedli, že je poškozená dívka po zveřejnění svého příběhu takzvaně druhotně zraňovaná a její okolí ji odsuzuje. O to menší smysl podle něj proto dává následné zveřejnění anonymizované verze rozsudku a tiskové zprávy brněnským krajským soudem

Krajský soud v Brně.
Kdyby nedala impuls, nestalo by se to, zdůvodnil soud podmínku za znásilnění

V tiskové zprávě z konce ledna se představitelé krajského soudu opřeli o medializaci případu, které je poškozená součástí. „Za situace, kdy se poškozená na medializaci trestní věci sama podílí, dospěl krajský soud k závěru, že zveřejnění anonymizovaného znění rozsudku s tiskovou zprávou nemůže způsobit poškozené další újmu,“ uvedla tehdy mluvčí soudu Klára Belkovová.

Důvodem, proč opakovaně znásilňovaná dívka na medializaci případu participuje, je dle Jurčagy vnímání rozsudku odvolacího soudu jako nespravedlivého. „V podstatě je nucena k tomu, aby proti této nespravedlnosti bojovala navzdory tomu, že jí to není příjemné a jejímu zdravotnímu stavu to neprospívá. Odvolací soud dal přednost snaze obhájit své rozhodnutí, místo aby splnil povinnost chránit oběť trestné činnosti,“ zkritizoval přístup soudců Krajského soudu v Brně zmocněnec Jurčaga.

Akcentoval rovněž přiznání odsouzeného otčíma, ve kterém muž opakované znásilňování a výrobu dětské pornografie potvrdil. „Není tedy sporu o tom, že na poškozené docházelo dlouhodobě a s vysokou četností k nuceným sexuálním kontaktům pod pohrůžkou zveřejnění pornografického materiálu zachycujícího poškozenou,“ pokračoval dívčin zmocněnec.

Snímek je ilustrační.
Milionová pomoc pro znásilňovanou dívku, agresor z Vyškovska dostal podmínku

Za opakované dlouhodobé znásilňování poslal prvoinstanční soud otčíma tehdy ještě nezletilé dívky na tři roky do vězení. Případ z Vyškovska posléze v polovině letošního ledna projednával odvolací Krajský soud v Brně, který muži zmírnil trest na pětiletou podmínku. Po pravomocném rozsudku krajského soudu se dívka pokusila o sebevraždu a skončila v brněnské psychiatrické nemocnici, kde aktuálně pobývá.

Kritika argumentů soudu

V odůvodnění soudci krom jiného uvedli, že první styk iniciovala dívka z pomsty matce za to, že v minulosti často střídala partnery, a nevěnovala se proto dostatečně svým dětem. Proti tomu se Jurčaga ve vyjádření důrazně ohradil. „Tento závěr je projevem přístupu soudu spočívajícího v navlékání odpovědnosti za to, co na ní obžalovaný páchal, na poškozenou, přestože osobou v plné míře odpovědnou za předmětné chování je obžalovaný,“ apeloval Jurčaga.

Sepsul také argument odvolacího soudu, podle něhož svědčil ve prospěch muže dosavadní způsob života odsouzeného, ve kterém nefigurovala žádná násilná nebo sexuálně motivovaná trestná činnost. „Ze strany soudu se jedná o obdobu argumentu, dle kterého pachatel znásilní například nezletilé dítě, avšak soudem je to vyhodnoceno jako ojedinělé vybočení z jinak řádného způsobu života pachatele. Již z povahy věci se ale při ojedinělém vybočení musí jednat o mimořádnou záležitost, nikoli o dlouhotrvající opakovanou trestnou činnost,“ sdělil zmocněnec.

Při odvolání u Krajského soudu v Brně dostal muž podmínku. Ilustrační foto.
Místo vězení podmínka? Znásilněná dívka se chtěla zabít, případ prověří ministr

Neopomněl ani věkový rozdíl mezi oběma aktéry sporu. Zatímco otčímovi nevlastní dcery bylo v době páchání činu kolem čtyřiceti let, nebyla dívka ani plnoletá. Rozhodnutí navíc odvolací soud vydal na základě informací, které u veřejného zasedání získal pouze od obžalovaného.

„Toto pochybení soudu je umocněné tím, že se poškozená prostřednictvím svého zmocněnce písemně vyjádřila k odvolání obžalovaného, když ve svém vyjádření v podstatě vše, co obžalovaný v odvolání uvedl, negovala. Odvolací soud se těmito rozpory měl zabývat a snažit se s nimi vypořádat,“ komentoval Jurčaga odůvodnění rozsudku krajského soudu.

V odůvodnění soudci brněnského krajského soudu uvedli, že ačkoli k psychické újmě vlivem letitého znásilňování skutečně došlo, měla pouze mírný charakter. To Jurčaga vyvrátil závěrem soudního znalce z oboru psychologie. „Znalec psycholog jednoznačně uvedl, že vývoj psychického stavu poškozené bude v budoucnu záviset na charakteru prostředí, ve kterém se bude poškozená pohybovat,“ upozornil dívčin zmocněnec.

Sexuální násilí - Ilustrační foto
Podmíka za znásilnění nezletilé? Aktivisté svolali kvůli verdiktu demonstraci

A pokračoval. „Z názoru poškozené nebo její matky a potřebnosti nebo nepotřebnosti psychiatrické péče navíc nelze vycházet, neboť se jedná o zcela laické hodnocení,“ dodal Jurčaga.

Po pokusu o sebevraždu zůstává dívka v současné době v psychiatrické léčebně v brněnských Černovicích. Protože se oběť po vyhroceném soudním sporu nemá kam vrátit, iniciovala organizace Pod Svícnem založení sbírky na její podporu. Na začátek nového života vybrali lidé pro znásilňovanou dívku během čtyř dnů téměř pět milionů korun.