Jde o stejnou studii, která se prováděla vloni na Frýdlantsku v povodí řeky Smědé. Záměrem bylo podrobně zmapovat a hlavně navrhnout účinná opatření od pramene Lužické Nisy až k hranicím s Německem, tedy od Jablonecka až po Hrádek nad Nisou.

Jenže přání Libereckého kraje, který studii navrhl, se minul s realitou. Ne všechny obce byly ochotné na ni finančně přispět. Zamítavé stanovisko přišlo z Nové Vsi nad Nisou, ze Stráže nad Nisou, Jeřmanic a dalších. Podle starostky Jeřmanic Heleny Fiebigerové je studie prospěšná, a pokud navrhne opatření na území Jeřmanic, nebude jim obec bránit. „Finančně ale na studii zastupitelé odmítli přispět, protože povodňové problémy v Jeřmanicích neřeší. Do povodí Lužické Nisy spadá jen malá část obce. Daleko větší problémy jsou s územím, které je v povodí řeky Mohelky. Tu ale studie neřeší," odůvodnila.

PŮLKA ÚZEMÍ

Liberecký kraj byl tak nucen zmenšit území, pro které se analýza bude dělat. „Bude se to týkat jen měst a obcí po toku Nisy dolů od Liberce, tedy k Hrádku. Mrzí nás to, protože jsem doufali, že bude fungovat princip solidarity těch, kteří nemají problémy s těmi, kteří je mají," zmínil krajský radní pro životní prostředí Josef Jadrný.

„Myslím, že se na tom ukazuje potvrzení přísloví, že sytý hladovému nevěří. Ti, kteří povodeň nezažili, mají pocit, že se jich to netýká. Bohužel s tím nemůžeme nic dělat," přidal se i hejtman Martin Půta.

Analýza by se tak měla vyhnout i městu Liberec, který ale příspěvek na studii ve výši 208 tisíc Kč schválil. „Pokud nás kraj do studie nezahrne, tak peníze městu zůstanou, platit se měly až z rozpočtu na příští rok. Budeme s krajem ještě jednat, abychom v projektu zůstali," uvedl vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Rašín. Většinu nákladů na studii by měl hradit stát. Kromě povodí Smědé má kraj potřebná data i z Ploučnice, výhledově chce řešit ještě povodí Jizery.