„Jsem v práci třeba tři sta padesát hodin a dostanu nějakých patnáct tisíc korun. Myslíte, že to je adekvátní? Mně to tedy moc nepřipadá," vypráví řidič autobusu patřící firmě provozující dopravu v Libereckém kraji.

Nejspíše usedne za volant 15. října v reflexní vestě. Zareaguje tak na text memoranda s názvem Jablonecká výzva. „Je to nejlevnější řešení. Reflexní vesta bude vztyčeným ukazováčkem všem, které bude náš protest zajímat," poznamenal Jiří Kuchynka, předseda jablonecké Základní organizace Odborového svazu dopravy (ZO OSD), řidič autobusu společnosti Busline.

ZO OSD v Jablonci při společnosti BusLine vydala dokument Jablonecká výzva. Ten má do akce povolat řidiče autobusů doslova z celé republiky. Cílem projektu je podle odborářů napravit negativní dopady veřejných soutěží na zaměstnance dopravních společností.

Veřejné zakázky jsou soutěženy podle Zákona č. 137, o veřejných zakázkách, kdy hlavním kritériem je cena, a to cena nejnižší. Vzhledem k tomu, že všichni účastníci soutěží mají v podstatě stejnou režii, tzn. náklady na PHM, náhradní díly, autobusy atd., je tedy jejich jedinou možností jak ušetřit, snížit náklady na výplaty a benefity zaměstnanců.

„Chceme nastartovat jednání o minimální mzdě řidičů autobusů, protože, pokud ta bude jasně dána, promítne se i do finančních modelů cenových nabídek jednotlivých dopravních firem, ve kterých by měla být pro všechny stejná," poznamenal Kuchynka.

„S textem memoranda Jablonecká výzva jsme obeznámeni a k obsahu nemáme výhrady. Jsme přesvědčeni, že nyní by mělo dojít k jednání zástupců jednotlivých odborových organizací v rámci tripartity," poznamenal Radek Chobot, výkonný ředitel společnosti BusLine.

Cílem Jablonecké výzvy je podle odborářů personálně stabilizovat tuto službu veřejnosti, aby byla náležitě a profesionálně vykonávána. „O nutnosti Jablonecké výzvy nás přesvědčily zkušenosti ze zatím jediného kraje, který dokončil soutěž na zajištění dopravy v Ústeckém kraji. Tam díky nízkým nabídkovým cenám dochází k fluktuaci kvalitních řidičů a tím pádem i k snížení kvality poskytované služby v dopravě směrem k cestujícím, a potažmo i zadavateli," popsal předseda odborů.

Jablonecká výzva má čtyři body. Odboráři chtějí donutit veřejné zadavatele, aby při zadávání veřejných soutěží na třeba až 10 let bylo jasně zakotveno v zadání, že mzda řidiče je jedna z hlavních a jasných položek.

Dále chtějí revizi veřejných zakázek, tzv. na cenu, kde jediným kritériem byla nejnižší cena. V budoucnu by měl existovat dialog na úrovni Odborového svazu, krajských úřadů a vedení firem tak, aby se u chystaných soutěží včas znal klíč, jakým způsobem bude mzda řidičů určována.

A konečně chtějí mzdy, jež by byly rozumné a to vzhledem k náročnosti a odpovědnosti jejich práce.

„Nechceme, aby byl náš projekt brán jako poškozování společností a veřejné dopravy jako takové. Naopak chceme docílit jejího zkvalitnění a zamezit účasti v soutěžích firmám, které nabízí dumpingové ceny. Díky používané legislativě dopravní společnosti chudnou a nemohou zaplatit své lidi," doplnil Jiří Kuchynka.

Vladimír Mastník, krajský radní pro dopravu:

"Liberecký kraj si rozhodně váží náročné a zodpovědné práce všech řidičů. Jejich situaci vnímáme a snažíme se jí řešit v rámci porad s dopravními společnostmi. Lze souhlasit s tím, že nedostatek zkušených kvalitních řidičů má významný podíl na bezpečnost silničního provozu a zejména cestujících.

Problémem zůstává současná legislativa, která neumožňuje zadavatelům vypsat výběrová řízení, ve kterých by mohla být stanovena minimální mzda řidičů autobusů.

Prostřednictvím jmenované hodnotící komise byl Liberecký kraj průkopníkem, když v rámci stávající zakázky na výběr dopravců pro uzavření smluv o službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024, momentálně v řešení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nechal zpracovat v rámci hodnocení nezávislé odborné posudky. Ty se zabývaly posouzením nabídnuté ceny výkonu i s dopadem na rozložení ceny do mezd řidičů."