Ze skleněné mísy losuje předsedkyně školní rady jedno číslo za druhým. Vše přitom natáčí kamera a přítomna je i advokátka. V jídelně ZŠ Lesní je napjaté ticho.

V míse je 29 lístků, ale dětí může škola vybrat jen 24.

Jde o budoucí prvňáčky, kteří nemají na škole sourozence a nebo neměli odklad. Na přihlášce do školy mají všichni vyplněno místo trvalého bydliště ve spádové oblasti školy.

Všichni ale přitom vědí, že mezi rodiči sedí i ti, kteří skutečné trvalé bydliště v místě jen předstírají.

„Bohužel, došlo k tomu nejhoršímu. Pět dětí, které nebyly vylosovány, jsou zrovna ty, které tady skutečně bydlí, dvě dokonce hned vedle školy," uvedl náměstek pro školství Ivan Langr.

„Co mám na to říct, budeme muset hledat jinou školu. Je to nespravedlivé. Někdo si sem jen vozí děti z druhého konce města a my co tu bydlíme, máme smůlu," řekl tatínek Lukáš Loprais.

Vedení školy rodičům nevylosovaných dětí doporučilo, aby se odvolali ke Krajskému úřadu. Ředitel ZŠ Lesní Jiří Dvořák je stále mírný optimista. „Věřím, že to nějak ustojíme, aby nakonec mohli být přijati všichni. Teprve na jaře se zkoumá školní zralost a máme zkušenost, že je tam dost dodatečných odkladů," uvedl Dvořák.

Jiná pravidla

Škola ani nemůže požádat 
o výjimku na vyšší počet dětí ve třídě. Třídy pro budoucí prvňáčky jsou zrovna ty 
z menších a škola už má celkově kapacitu naplněnou.
Do budoucna chce proto ZŠ Lesní uplatnit další kritérium pro přijmutí do školy a tím je délka trvalého pobytu ve spádovém obvodu.

„Už vloni nahlásili rodiče falešně do spádu této školy chlapce z Vratislavic, 14 dní před zápisem. Do školy se dostal. Po 2 měsících jej zase odhlásili. Letos na tu samou adresu „putoval" i jeho o rok mladší bratr a do školy se také dostal, protože mohl uplatnit zvýhodňující kritérium sourozence ve škole. Liteře zákona bylo vyhověno, ale jeho duch byl nepochybně poražen," popisuje důsledky spádové turistiky Langr.

Liberec přitom není v tomto ohledu žádnou výjimkou, problém s fiktivními trvalými bydlišti hlásí i další města. Podle Langra je tak naděje, že se tím začne zabývat i ministerstvo školství. Školy ani radnice se totiž nemají o co opřít.
I když z výpisu matriky ředitel školy vidí, jak dlouho dítě v daném obvodu bydlí, stejně ho to neopravňuje k tomu, aby účelově přehlášené dítě odmítl.

Obvody i u školek

Jenže ministerstvo se zatím 
k ničemu nemá. A co víc. 
V plánu je navíc zavedení spádových obvodů i u mateřských škol.

„Pokud se to stane, prorokuji nám všem, že se spádová turistika přesune i tam a dosáhne obřích rozměrů. Už na podzim jsme proto napřeli všechny síly ještě s dalšími 15 statutárními městy a několika poslanci, abychom nesmyslný záměr ministerstva změnili, ale naše snahy zatím nedocházejí sluchu," popisuje aktuální situaci Langr.