Bytový komplex s více jak dvěma stovkami bytů a desítkami kanceláří za stovky milionů korun má vyrůst ve spodním centru Liberce. Konkrétně v ulici U Nisy v areálu Montážních závodů. Město Liberec už nechalo zpracovat územní studii, a to na požadavek objednatele Byty Kladenská s.r.o. . Studie je dílem společnosti SIADESIGN LIBEREC, s.r.o. Byla kladně projednána v Radě architektů města Liberce. Autor územní studie Radim Kousal, který je zároveň členem rady architektů, se z důvodu možného střetu zájmů hlasování o tomto projektu neúčastnil.

Chystaný velkolepý projekt budí hlavně mezi podnikateli emoce. Bojí se o majetek.

„Tento projekt, kterému věříme, připravujeme už asi šest let. Ale pochopitelně záleží na mnoha okolnostech, zda ho dotáhneme do konce. Musíme získat územní rozhodnutí a také finance. Když všechno dobře půjde, chtěli bychom začít stavět příští rok," řekl jednatel firmy Byty Kladenská Ivo Semerák. Společnost se neobává, že by se byty neprodaly. Nesdílí názor, že je v Liberci tzv. přebytováno.

Velkolepé plány ovšem trochu děsí hlavně podnikatele ze zmiňované oblasti. „Máme obavy o svůj majetek, o své investice. V přilehlé Mrštíkově ulici vlastníme stanici technické kontroly, kterou před dvaceti lety založil náš otec. Nyní chceme investovat do fasády a teď přijde cizí investor, vetřelec, který nám svým způsobem šlápl na vlastnická práva. Určitě podáme vůči projektu námitku," vylíčili Deníku své obavy bratři Rudolf a Petr Kuskovi.

Živnostníci se rovněž obávají chaotické dopravní situace, která by kvůli bytovému komplexu v místě nastala. „Při představě, že tam přibude asi 300 parkovacích míst, potom křižovatka u Babylonu už naprosto nemůže dostačovat. Již nyní jsou tam obrovské problémy, odbočit doleva je téměř nemožné," dodali bratři.

Námitku na město hodlá podat také ČEZ Korporátní služby, s.r.o., Liberec. „Některé varianty, které nám nyní město předkládá v rámci územní studie, jsou neslučitelné s dnešním vlastnickým a dispozičním uspořádáním. Je tam například namalovaný průjezd přes náš dvůr. Něco takového by nás omezilo na uživatelských právech," tvrdí František Jiroutek z ČEZ Korporátní služby. Firma v lokalitě poskytuje například zákaznické centrum.

Deníkem oslovený nezávislý architekt Jiří Žid projekt zatím podrobně nestudoval, nicméně ho na první pohled zarazil. „Bytový komplex na mě působí neměstsky. Něco takového by se hodilo postavit za městem na zelené louce," podotkl Žid. Územní studie není závazná. Lze se odvolat. Námitky musejí být zásadní.

Vedení radnice se odkazuje na platný územní plán, podle kterého je prostor, kde by měl bytový komplex vzniknout, smíšenou městskou plochou, na které mohou být povoleny stavby občanské vybavenosti místního až městského významu, což prý zamýšlená bytová zástavba splňuje.

Chystaný velkolepý projekt budí hlavně mezi podnikateli emoce. Bojí se o majetek.

„Území řešené v projektu bytového komplexu U Nisy je součástí komplexního záměru vedení města na revitalizaci a rozvoj dolního centra města Liberce v lokalitě Pod nádražím. Lokalita je pro budoucí rozvoj centra velmi vhodná. Představený investiční záměr soukromého vlastníka areálu bývalých Montážních závodů je pro iniciaci rozvoje tohoto území velmi významný a je vhodnou součástí rozvoje města v této lokalitě. Na představenou studii naváže územní studie celé lokality Pod nádražím, kterou jsme ve spolupráci s Libereckým krajem, který je významným partnerem města v tomto území, naplánovali na rok 2015. Lze důvodně předpokládat, že revitalizace části lokality bude iniciovat další úpravy, které povedou k zefektivnění využití cenného území. Území bude také významně ovlivňovat plánovaný rozvoj sídla Libereckého kraje a projekt Evropského domu v jeho sousedství," uvedl náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace Jiří Rutkovský (USZ).

Z územní studie dále vyplývá, že zamýšlený bytový komplex se zastavitelnou plochou 38 430 m2, vymezený ulicemi U Nisy, Tatranská a Mrštíkova, bude svou podobou respektovat okolní zástavbu jak z hlediska výšky, tak urbanismu. Proto je zde počítáno s viladomy a bytovými domy blokového charakteru, které jsou pro toto území typické. Bytové domy by neměly přesáhnout výšku osmi podlaží a dominanty v podobě administrativních budov společností pak výšku dvanácti podlaží. Územní studie pak navrhuje plochu 1 750 m2 veřejného prostranství parku, 1 500 m2 veřejného prostranství piazza a 2 500 m2 ulice v dopravním režimu obytné zóny.

Představená územní studie počítá s přestavbou areálu bývalých Montážních závodů, Autoreparinu a dalších přestavbových ploch. Naproti tomu některé kulturně hodnotné historické budovy, jako budova spol. ČEZ, historická budova „Tepichfabrik" budou zachovány.