Korytář se chce soustředit na komunální volby na podzim v roce 2014, které hodlá se svou Změnou vyhrát, a Canov, jehož voliči katapultovali přednostními hlasy z 12. místa až do čela kandidátky, se o další dva roky později bude ucházet o post senátora za Liberecko. Oba dva nabídku na funkci náměstka hejtmana odmítli.

„V roce 2016 hodlám kandidovat na senátora. Chrastava spadá v senátních obvodech pod Českolipsko a žádný ze zdejších kandidátů nemá šanci na zvolení. Proto budu kandidovat na Liberecku," oznámil populární starosta Canov. Zároveň míní v roce 2014 usilovat v Chrastavě o znovuzvolení starostou.

Čtěte také: Být radním Libereckého kraje nebo dál starostou? Politici řeší dilema

Jan Korytář chce vrátit se svojí Změnou úder pučistům na radnici už za dva roky, až se bude volit městské zastupitelstvo. Podle podpory, jež mu lidé v krajských volbách vyjádřili, se dá usuzovat, že by mohl vyhrát a stát se primátorem. Zatím hodlá řídit Protikorupční radu kraje, která bude na úrovni komise rady kraje. „Nebude se jednat o zaměstnanecké pozice, ale expertní a poradní orgán. Rád bych tam pozval odborníky na jednotlivé části protikorupčních opatření z celé ČR," uvádí Korytář. Že by měl málo práce, se podle svých slov nebojí.

Přinášíme vyjádření obou politiků:

Canov: Budu starosta a senátor

Nesmírně si Vážím důvěry voličů v letošních krajských volbách a děkuji za ni. Kandidoval jsem do krajských voleb s třemi cíli. Mým prvním cílem bylo vítězství Starostů pro Liberecký kraj, tím druhým zisk pozice hejtmana pro lídra Martina Půtu a tím třetím – mým osobním – bylo dostat se z běžně nevolitelného 12. místa do zastupitelstva LK na pozici řadového zastupitele.

Nikdy před volbami jsem ani já ani nikdo jiný z SLK (včetně lídra) neuvažoval o mém jakémkoli působení na uvolněném (tj. jako zaměstnání placeném) postu náměstka či radního.

Zdá se, že se všechny mé předvolební cíle podařilo či v nejbližších dnech podaří splnit. Chci v Libereckém kraji po celé volební období naplno pracovat jako řadový zastupitel, navíc případně v dopravním výboru či jiné neuvolněné funkci. Byl jsem připraven i na neuvolněnou funkci radního bez portfeje, ale ta nebyla nakonec ustanovena. Velmi si vážím i nabídky, abych pracoval i při starostování současně jako uvolněný náměstek či radní pro dopravu. Této nabídky jsem si velmi vážil a vážím, nicméně nakonec jsem se rozhodl, jí po velmi obtížném rozhodování s díky odmítnout. Neznamená to však ani v nejmenším, že bych se chtěl práci krajského zastupitele věnovat s menší vervou. Chci však nadále pracovat naplno i jako starosta města Chrastava a to nejen do komunálních voleb 2014, ale chci se v Chrastavě v roce 2014 ucházet s plnou vervou a s plným nasazením o znovuzvolení.

A v roce 2016 chci kandidovat na Liberecku na senátora. To jsem chtěl již v roce 2010, ale ač byla tehdy má kandidatura Starosty pro Liberecký kraj již schválena, nakonec jsem byl po nesmírném tlaku TOP 09 obětován ve prospěch jejich kandidáta. Tak to chci zkusit podruhé, protože práce na tvorbě kvalitních – opravdu kvalitních – zákonů, mě velmi láká.

Jsem si vědom i rizika. Nic nemám předplaceno a ani kandidatura na staronového chrastavského starostu v roce 2014 a tím spíše do Senátu v roce 2016 nemusí vyjít. Ale i s tímto rizikem jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl, protože to považuji vnitřně za správné a vnitřně svobodné rozhodnutí, které mi navíc nadále umožňuje zároveň působit i jako šílený, milovaný, obávaný a uznávaný chemik uprostřed chemiechtivých i nechtivých studentek a studentů a skvělých kolegyň a kolegů na jednom vyhlášeném libereckém gymnáziu známém jako Jergym.

Na místo radního pro dopravu je Starosty pro Liberecký kraj nominován můj dlouholetý starší přítel a starostenský vzor, kterého si celá léta nesmírně vážím, Vladimír Mastník z Lomnice nad Popelkou. Pro Vladimíra se jedná o vyvrcholení jeho dlouholeté politické práce a já jsem přesvědčen, že ve funkci plně obstojí. Sám jsem připraven, kdykoli to bude potřeba, mu pomoci včetně pomoci ve vyjednávání kdekoli včetně ministerstev a Parlamentu a být mu oporou v jeho rozhodování.

Korytář: Proč nejsem v radě kraje?

Vzhledem k více dotazům na téma proč nejsem členem Rady kraje, bych rád představil důvody, které mne k tomu vedou. Toto rozhodnutí není vynucené nějakými vnějšími okolnostmi, ale vychází jak z principů a politických záměrů Změny, tak i z toho, jak vnímám své osobní poslání v politice. Nemyslím si, že to je nějaká zrada na voličích, jak se někteří moji političtí soupeří snaží tvrdit. Z mého pohledu je to naopak promyšlené rozhodnutí, jak mandát získaný od voličů co nejlépe zúročit.

Krajská politika totiž nejsou jen pozice členů Rady kraje, ale i další místa. Proto budu v rámci kraje působit ve funkci předsedy našeho zastupitelského klubu a také ve funkci předsedy krajské protikorupční rady. Tak se budu moci věnovat nejen prosazování jedné z priorit našeho volebního programu, ale také ponesu hlavní odpovědnost za to, aby dobře fungující klub vytvořil dobré podmínky pro práci našich zástupců v krajské radě. Jako předseda tohoto klubu budu úzce spolupracovat a komunikovat jak s našimi radními a hejtmanem, tak i s předsedy dalších klubů, ale samozřejmě také s veřejností.

Aby mohla Změna dlouhodobě fungovat a prosazovat svou politiku, musí podporovat zapojování slušných a schopných lidí do politiky a růst nových politiků a političek. I to je jeden z důvodů, proč nejsem v krajské radě. Změna opravdu není stranou jednoho muže, ale má více zajímavých a schopných osobností.

Navíc jedním ze záměrů při výběru našich zástupců pro krajskou radu bylo i to, aby zde byly zastoupeny i jiné regiony než liberecký a také, aby se zastoupení žen v této radě blížilo 50%, což se myslím docela dobře podařilo.

Pozici statutární náměstkyně hejtmana bude vykonávat Zuzana Kocumová, která bude navíc mít na starosti ne zrovna lehký resort zdravotnictví. Jsem rád, že byla ochotna tuto odpovědnost převzít a umožnila mi tak věnovat se dalším prioritním věcem.
Jedním z faktorů, které přispěli k mému rozhodnutí je i to, že za dva roky budou komunální volby a Změna bude kandidovat v Liberci, ale i v dalších městech nejen našeho kraje. Pokud chceme, abychom v politice dlouhodobě uspěli, musí se Změna postupně proměnit z lokální či regionální politické síly v sílu celostátní. Samozřejmě postupně, promyšleně a ne za každou cenu. Ale ani dlouhé otálení by nebylo myslím zcela na místě.

Chci dále dělat to, s čím jsem do politiky vstupoval a pracovat na prosazení změn, které jsme přislíbili našim voličům. Další týdny a měsíce ukáží, zda je tato strategie správná. I když budou různí lidé tvrdit různé věci, o tom, jak to skutečně je, rozhodnou naštěstí opět až voliči v dalších volbách.

Jsem rád, že mohu i nadále spolupracovat s týmem slušných a schopných osobností a věřím, že se nám i nadále bude dařit měnit současnou tvář politiky a hájit a prosazovat veřejný zájem.