Odpadní vody se ze zákona nesmějí vypouštět do vod povrchových nebo podzemních. Všechny výjimky a dosavadní povolení novela zákona zrušila.
Spousta obyvatel Chrastavy se tak ocitla v problémové situaci, není totiž napojená na kanalizaci a na vlastní čističky odpadních vod nemají lidé většinou finance. Radnice se rozhodla pomoci.

„Už před dvěma lety vznikl v Chrastavě Fond voda, ze kterého čerpali obyvatelé ve Vítkově a Andělské hoře, a to na sanace studen. Nemají totiž k dispozici vodovodní řad. Nyní jsme ale zjistili, že přímo v Chrastavě vyvstal problém s čištěním odpadních vod, týká se značné části lidí. Proto zastupitelé rozhodli o finanční pomoci i pro ně," informoval starosta Chrastavy Michael Canov (SLK).

Po 115. večeru se starostou jsme si plně uvědomili, že problém s vypouštěním odpadních vod se dotýká řady míst přímo v Chrastavě. Rozhodli jsme se proto rozšířit pomoc v rámci Fondu voda. Michael Canov (SLK), starosta

Zájemci mohou díky fondu získat až 30 000 korun na domácí úpravny vod nebo na připojení na centrální kanalizaci.

Jak žádat?

„Máme tři různé okruhy žadatelů. Jedná se o vlastníky rodinných domů, Bytové družstvo Chrastava, které spravuje bytové domy a třetím typem žadatele je takový, který se rozhodne vyřešit problémy s odkanalizováním pro soubor objektů. To znamená například pro několik rodinných domků," vylíčil chrastavský tajemník Miroslav Chvála.
Zájemci se mohou o příspěvek hlásit v první řadě na odboru rozvoje města. „Písemný příslib dotace jim zajistí, že po realizaci peníze skutečně obdrží," dodal Chvála.
Starosta Canov upozorňuje, že žádat smějí pouze stávající majitelé domků a bytových domů. Nikoli ti, kteří stavbu teprve chystají. Smyslem je pomoci těm, kteří už domky mají a vlivem zákonodárců se nyní dostali do potíží.

Fond voda

Fond voda v současné době disponuje asi 300 000 korunami. „Počítáme ale s tím, že se požadavky lidí vyšplhají asi na milion korun. Rozdíl ovšem dokážeme pokrýt z rozpočtu města," doplnil starosta Canov.