Smutný konec potkal krásnou roubenou stavbu v památkově chráněné rezervaci Trávníky v Železném Brodě. Před několika dny se do ní zakousl bagr.

„Je smutné, že roubenka musela být zbourána. Pro její záchranu jsme se snažili udělat maximum, nicméně bezpečnost a zdraví obyvatel jsou vždy na prvním místě, stejně jako přiměřeně hospodárné nakládání s finančními prostředky města," přiblížil František Lufinka, starosta města Železný Brod.

V krátké době tak unikátní Trávníky přišly o oba domy.

Železnobrodská radnice již v létě 2014 vykoupila obě nemovitosti ve veřejné dražbě kvůli exekucím na majitele. Jen o několik dní později šel k zemi první, památkově nechráněný, dům.

Město za obě nemovitosti zaplatilo v dražbě 350 tisíc korun. Další peníze musí na sanaci obou míst platit stále. „Odpadky z prvního domu jsme ještě třídili, díky tomu jsme za jeho likvidaci zaplatili řádově dvě stě tisíc korun. Bez třídění by to bylo nejméně o sto tisíc více," popsal František Lufinka. Podobně město postupovalo i v případě roubenky.

Kvůli legislativním lhůtám se ale pracovníci Technických služeb dostali k vyklízení roubenky až na konci listopadu letošního roku.

Během vyklízecích prací došlo k pracovnímu úrazu pracovníka, který se propadl podlahou domu. Na základě této nehody stavební úřad okamžitě zastavil vyklízecí práce a zakázal vstup do objektu. Po dohodě byl objednán statik pro vypracování statického posudku. Z důvodu posouzení celé situace stavební úřad vyzval město, jako vlastníka stavby a dotčené orgány, včetně orgánů památkové péče, k účasti na kontrolní prohlídce dne 3. prosince.

Na základě posudku statika a podle výsledku kontrolní prohlídky, stavební úřad okamžitě nařídil nutné zabezpečovací práce, spočívající v odstranění nesoudržných částí stavby.

Hrozilo zřícení domu.

Stavebně-technický stav domu bezprostředně ohrožoval okolí a zřícení konstrukcí mohlo nastat každým okamžikem. Nešetrné nakládání bývalého majitele s touto památkou bohužel zanechalo silné stopy na celé budově. Nosné konstrukce z dřevěných prvků byly zcela uhnilé a staticky nestabilní. Na nosných stěnách byly značné trhliny, štítová stěna byla vyboulena. Stropní dřevěné konstrukce byly napadeny dřevokaznými škůdci dřevomorka, houba, hniloba atd. Podle statického stanoviska byl objekt v takovém stavu, že jej nešlo opravit.

V průběhu provádění nutných zabezpečovacích prací nejprve odstranili zbývající část střechy, která se doposud nezřítila, dále pak odstranili zřícené stropní konstrukce.

Během těchto prací nadále s bagrem vyklízeli odpad z domu, který nebylo možno vyklidit ručně z důvodu hrozícího nebezpečí úrazu. Při provádění prací zjistili absolutní nesoudržnost dvou zbývajících stěn, dřevěné roubení bylo zcela zpráchnivělé a na místě jej museli odstranit.

„Bohužel úřady zabývající se památkovou péčí nebyly schopny po dlouhá léta přinutit předchozího majitele alespoň k dílčí údržbě objektu, takže město získalo dům v takto zdevastovaném stavu," doplnil starosta Železného Brodu František Lufinka.