Dým se začal z prádelny ve Věznici Rýnovice valit v devět hodin ráno. Před štiplavým kouřem odvedli dozorci vězně i na střechy budov. Na místě zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému a jablonecký Český červený kříž.

"Cílem taktického cvičení je metodický nácvik činností při společném zásahu složek integrovaného záchranného systému Libereckého kraje ve specifickém prostředí Věznice Rýnovice se zvláštním režimem pohybu osob a techniky," uvedla mluvčí věznice Monika Králová. Hlavním tématem tohoto cvičení je podle ní ověřit funkčnost stávajících krizových plánů a realizačních dohod při řešení mimořádné situace, při vzniku úmyslně založeného požáru ve střežené části věznice, včetně zajištění eskort zraněných odsouzených do civilních zdravotnických zařízení.

Protože jde pouze o cvičení není nikdo ze zasahujících policistů či justiční stráže ozbrojen.

A co se vlastně v areálu věznice podle její mluvčí děje:

- jak oznámit výjimečnou situaci

- nácvik zdolávání požáru a záchrana osob z požárem zasaženého prostoru

- nácvik koordinace činností jednotek Hasičského záchranného sboru LK s bezpečnostním sborem Vězeňské služby ČR, Zdravotnickou záchrannou službou a Pořádkovou jednotkou Policie ČR v prostoru se zvláštním režimem pohybu osob a techniky

- nácvik postupů k zajištění nezákonného vystoupení vězněných osob příslušníky Vězeňské služby ČR ve spolupráci s pořádkovou jednotkou Policie ČR

- nácvik vyjednávání s osobami v rámci nezákonného vystoupení vězněných osob

- nácvik provedení zákroku proti nezákonnému vystoupení vězněných osob

- nácvik provedení eskorty zraněných odsouzených do civilního zdravotnického zařízení

- procvičení komunikace mezi jednotlivými složkami IZS při koordinovaném zásahu

- ověření dojezdových časů povolaných složek

- nácvik činností vedoucích k zajištění klidu a nastolení pořádku ve věznici