Opravené chodníky a silnice či nové hřiště. Toho všeho se dočkají obyvatelé sídliště Pražská v Doksech. Město v těchto dnech získalo čtyřmilionovou dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na pátou etapu revitalizace sídliště. Předpokládané celkové náklady jsou bezmála dvojnásobné.

„Jsme před vypsáním výběrového řízení, celková cena 7 892 050 korun se může ještě snížit. Nicméně podíl dotace by měl být zachován, příspěvek by měl činit maximálně 70 procent celkových nákladů," řekla starostka Doks Eva Burešová.

Podle ní se v této etapě revitalizace dočkají rekonstrukce chodníky a komunikace v okolí Mateřské školy Pražská, parkovišť u autobusového nádraží a radnice a v Sochorově ulici. Vyroste také nová dlážděná hrací plocha mezi ulicemi Vrchlického a Sochorova. „Součástí jsou i sadové úpravy a osazení nových herních prvků na části basketbalového hřiště," dodala starostka.

Každý rok kus

Dokské sídliště už má za sebou čtyři etapy obnovy. První část proběhla v roce 2009 a vyjma loňského roku se na sídlišti pracovalo každý rok.

„Důvodem, proč jsme nerealizovali pátou etapu loni, bylo náročné územní a stavební řízení," vysvětlila starostka a doplnila, že během čtyř etap se už do sídliště investovalo přes 27 milionů korun. „Vždy s pomocí dotace ve výši asi čtyři miliony korun, což je maximální možná dotace," upřesnila Burešová.

Práce na úpravy naplánované na letošní roky by se měly rozeběhnout během letních prázdnin. Ani poté ale nebude kompletně hotovo. „Momentálně se připravuje šestá etapa v lokalitě ohraničené ulicemi Sochorova, Hálkova a Vrchlického," potvrdila dokská starostka s tím, že i tentokrát město bude usilovat o finanční pomoc.

Hlas lidu

„Žádat o dotaci budeme opět z programu podpory bydlení, podprogramu podpora regenerace panelových sídlišť, vyhlašovaného ministerstvem pro místní rozvoj. Nyní už je vysoutěžený projektant a připravují se první návrhy, které budou projednány v orgánech města a tradičně i s obyvateli sídliště," tvrdí Eva Burešová.

Sídliště za poslední roky bezpochyby zkrásnělo, podle starostky i díky jeho obyvatelům. „Ti na svých domech zaplatili fasády, výměnu oken a opravu balkonů. Těší mě, že obyvatelům města není lhostejné, v jakém prostředí bydlí a také přiložili ruku k dílu."