U letošního zápisu do mateřské školy eviduje ředitelka ZŠ, MŠ A ZUŠ ve Frýdlantě Věra Dunajčíková převis šestnácti dvouletých dětí. A není to nic výjimečného. „Každoročně jsme museli 12 až 14 dětí odmítat, protože do této doby nám legislativa neumožňovala přijímat děti mladší tří let. To se od září změní," říká Dunajčíková. Ve Frýdlantě začne fungovat tzv. dětská skupina, která bude přijímat k předškolnímu vzdělávání děti od 1 5 let věku.

„Vyhovíme tak i tlaku rodičů, kteří si chtějí uchovat práci a chtějí do ní co nejdříve nastoupit. To je na Frýdlantsku klíčová věc. Nezaměstnanost je tu vysoká, každý, kdo práci má, si ji chce uchovat. A chápu, že jsou rodiče, kteří i z ekonomických důvodů potřebují, aby mohli umístit děti do školky co nejdříve," přidává se starosta Dan Ramzer.

Dětská skupina ponese název Koťata a její kapacita je 12 míst. Fungovat začne 1. září, přihlášky se ale podávají už teď. „Zájem je, prakticky už zbývá jedno volné místo. To ale neznamená, že

další rodiče nemohou přihlášku podat. Někteří rodiče hlásí dítě jen na dva dny v týdnu nebo jen na půldenní hlídání," podotýká Dunajčíková. Školné bude 700 Kč měsíčně plus náklady na stravu.

Ty činí u celodenního pobytu 34 korun, u polodenní stravy pak 27 korun.

Oddělení bude otevřeno od 7 do 16 hodin, podle požadavků rodičů se dá ale ještě upravit.

DÍKY KOŤATŮM NEZAVŘOU TŘÍDU

Díky dětské skupině se navíc zachová nedávno zrekonstruované oddělení mateřské školy v prostorách ZŠ Bělíkova, kterému hrozilo uzavření. „Všichni si ještě pamatujeme, jak nedávno populační křivka díky silným ročníkům rostla a dětí do školek bylo tolik, že se otevíraly nové třídy. Dnes ale počet narozených dětí klesá a oddělení, které vzniklo v nové budově ZŠ Bělíkova rekonstrukcí dílen, by se muselo zavřít. Jsem proto velmi rád, že poskytne krásné zázemí dětské skupině, a tím se ho podaří udržet," dodává Ramzer.

Koťata nabídnou vzdělávání hravou formou s prvky Montessori. „Učitelky teď absolvují řadu školení, kde si osvojují základy Montessori metody. Na základě jejich zkušeností ze školení i konzultací z jiných Montessori školek pak dovybavíme prostory dětské skupiny speciálními pomůckami," uvádí Dunajčíková.

Prvky Montessori by posléze chtěla zařadit i do výuky dětí na prvním stupni jedné ze tří základních škol ve Frýdlantu. Učitelky rovněž prošly kurzem Chůva, který je pro provozování dětské skupiny povinný.

JESLE ZŮSTANOU

V Liberci fungují dětské skupiny pro děti od dvou let zatím v pěti soukromých školkách. Pokud chce rodič umístit do předškolního zařízení dítě od jednoho roku, může využít městské jesle, které jsou v Holečkově ulici. Jesle jsou součástí Dětského centra Sluníčko, které slouží i jako kojenecký ústav a zařízení pro okamžitou pomoc dětem do 6 let věku.

Město teď Sluníčko převádí na Liberecký kraj výměnou za provozování Domu dětí a mládeže Větrník, jesle ale zůstanou v provozu.