Vyhlásila proto výtvarnou soutěž, jejímž cílem je najít zajímavé náměty, ze kterých by v budoucnosti mohla vzniknout grafická značka pro prezentaci regionu.

Logotyp by měl formou stylizované odlehčené zkratky charakterizovat region Geopark Ralsko. „Chceme zapojit děti, mládež i dospělé, kteří žijí v tomto regionu, do aktivit vytvářejících kladný vztah ke krajině jako k domovu. Chceme taky, aby se podíleli na aktivitách, které mají region prezentovat navenek," říká Lenka Mrázová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Geopark Ralsko.

Soutěže se může zúčastnit každý, je otevřena pro laiky i pro profesionální grafiky, pro studenty a žáky základních a středních škol, pro místní obyvatele i návštěvníky. Soutěží se ve dvou kategoriích: první je do 15 let a druhá nad 16 let.

O vítězích rozhodne porota, složená ze zástupců realizátorů projektu, dalších zástupců regionu a odborníků. Zajímavá je jistě i finanční odměna pro vítěze a věcné dary pro další oceněné. Uzávěrka soutěže je 22. listopadu. Vyhlášení výsledků proběhne 7. prosince v knihovně v Doksech, kde bude zároveň zahájena výstavy všech přihlášených prací.

Logo je možné nakreslit tužkou, pastelkami, vodovkami nebo jinou výtvarnou technikou nebo vytvořit v počítači. Návrhy přijímá Geopark Ralsko na adrese P.O.Box č. 35, 470 01 Česká Lípa nebo e-mailu veronika@geoparkralsko.cz.