Jak se zdá, několikaletý spor mezi firmou Entergeo a velkou skupinou odpůrců geotermální elektrárny v centru města bude hořet dál.

Společnost se totiž nehodlá smířit se zamítnutím žádosti tanvaldským stavebním úřadem. „Naše firma se proti rozhodnutí odvolala, je přesvědčena o tom, že záměr splňuje požadavky stavebního zákona," sdělil ředitel Entergea Zbyněk Šonka. Rozhodnutí tak musí přezkoumat Krajský úřad v Liberci.

Proti geotermální elektrárně, již společnost plánuje stavět v areálu zkrachovalé textilní továrny Seba T.

Proti záměru se ihned zvedla vlna odporu místních obyvatel. Protestní petici proti výstavbě podepsalo více než dva tisíce sto petentů. „Nejsme proti pokroku, ale proti výstavbě elektrárny v obydlené oblasti," vysvětluje zástupce petičního výboru Jaroslav Mikš, který záměr považuje za nebezpečný experiment.

Proti projektu se sešlo na stavební úřad hned čtyři námitky. Jedna z nich vzešla od samotného města Tanvald, kterou podával starosta města Vladimír Vyhnálek a byla v duchu toho, co schválilo zastupitelstvo. Tedy, že ve věci výstavby geotermální teplárny s elektrárnou ve městě proti sobě stojí veřejný a soukromý zájem. Z pohledu zastupitelstva musí být v tomto případě veřejný zájem jednoznačně upřednostněn.

Kromě námitky města stavební úřad obdržel ještě další od spolku Tanvald 21.století, Českého svazu rybářů a Českého svazu ochránců přírody Armillaria. „Další námitky podalo také 95 občanů nejen z Tanvaldu, ale i okolních obcí," informoval veřejnost vedoucí tanvaldského stavebního úřadu Jindřich Kozlovský.

Odpůrce nepřesvědčují ani ujištění, že seizmické stanice budou elektrárnu sledovat. Nepomohly ani sliby dodávek levného tepla nebo dotací.