Neustálé pochybnosti o tom, zda se azbest do místní mateřské školy dostal zvenčí, nebo zevnitř, panují v Dubé. Stavebně technický průzkum Petra Balvína z konce loňského roku přítomnost látky v odebraných vzorcích ze stěn nepotvrdil.

Oproti tomu však existují studie budovy z dřívější doby, ve kterých jsou azbestocementové desky zmíněny jako materiál použitý na stavbu. Prokázalo se také, že se vzorky ze stěn mateřské školky odebraly již dříve. V nich se údajně přítomnost azbestu naopak potvrdila. Protokol o jejich analýze ale neexistuje.

Musel by odebrat přes tisíc vzorků

„Ze stěn školky jsem odebral osm vzorků. Podle mých zkušeností se jedná spíše o vyšší počet, normálně se odebírají tři nebo čtyři vzorky. Kdybych jich odebral deset, je otázka, zda by vás to přesvědčilo,“odpověděl ve středu na společné schůzce mezi rodiči, vedením města a krajskými hygieniky v Dubé na jeden z dotazů jednatel společnosti Omnipure s.r.o. Petr Balvín, který v objektu mateřinky prováděl stavebně technický průzkum.

Poté doplnil, že aby mohl s absolutní jistotou říct, zda ve školce je nebo není azbest, musel by vzorek odebrat z každé desky, ze kterých se budova skládá. A těch je podle něj více než tisíc.

„Vzhledem k tomu, že analýza jednoho vzorku stojí zhruba tisíc korun, stála by městskou kasu tato jistota přes milion korun,“ podotkl Petr Balvín.

V listopadu loňského roku naměřili krajští hygienici v mateřské škole v Dubé až sedminásobně překročený limit pro výskyt azbestových vláken v ovzduší. Děti se proto během několika dní přestěhovaly do provizoria ve zdejší základní škole, kde jsou dodnes. Hraniční hodnoty azbestových vláken ale naměřili v mateřince již v květnu v roce 2008. Až do podzimu loňského roku se jiná měření ve školce neprováděla.

Ve vzorcích azbest potvrdili

V odebraných vzorcích ze stěn mateřinky se azbest neprokázal, po intenzivním čistění uvnitř školky se podařilo obsah azbestových vláken srazit hluboko pod stanovený limit. Aby ale mohli krajští hygienici povolit návrat dětí do školky, vyžádali si další měření.

Jeden z rodičů se na středeční společné schůzce zeptal zastupitele Milana Netrha, proč se rozhodl sám odebrat vzorky ze stěn školky. Tato informace kolovala po Dubé již několik měsíců, na pravou míru ji ve středu uvedl místostarosta Dubé Tomáš Novák.

„Pan Netrh se sešel se zástupci firmy, která se zabývá likvidací azbestu. S těmito lidmi poté bez vědomí vedení města navštívil školku a odebrali ze stěn několik vzorků. V nich se snad údajně měl prokázat azbest. Protokol ale neexistuje,“ upřesnil Tomáš Novák.

To, že Milan Netrh ve školce opravdu byl, potvrdila i ředitelka mateřinky Zdena Šindelářová. „Myslela jsem si, že Netrh jedná z pověření města, a proto jsem starostku o schůzce neinformovala. Ale měla jsem, byla to moje chyba,“ vysvětlila Šindelářová.

Milan Netrh celou záležitost okomentoval jen tak, že nemá povinnost hlásit radnici každý svůj krok.

„Kvůli nalezení zdroje jsem už oslovila inspekci životního prostředí, jednám také s lidmi z kraje. Všichni mi přislíbili pomoc,“ doplnila starostka Dubé Zdeňka Šepsová.