Alespoň podle projektu Hodnocení krajů, ve kterém spolek Oživení před krajskými volbami srovnával, jak jednotlivé regiony v posledních čtyřech letech fungovaly. Liberecký kraj si vysloužil druhé nejlepší místo, Ústecký kraj skončil na jedenácté příčce.

Liberecký kraj byl nejlepší hned ve čtyřech z deseti sledovaných oblastí. Nejvyšší hodnocení dostal za to, že veřejnosti na svém webu umožňuje snadný přístup k informacím a na položené dotazy odpovídá ve stanovených lhůtách. První byl kraj také v kategorii transparentnosti rozhodování nebo zveřejňování smluv.

„V posledních letech klademe mimořádný důraz na otevřenost a transparentnost. Od počátku roku 2013 kraj jako první naprosto dobrovolně zveřejňoval všechny smlouvy a faktury v hodnotě nad 30 tisíc korun," uvedl ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje René Havlík v dopise, kterým reagoval na předběžné výsledky projektu.

Naopak nejnižší hodnocení Liberecký kraj dostal za své působení v krajských organizacích a za provozování krajských médií. Zatím totiž nemá předpis, který by zajistil objektivní a vyvážený obsah krajských novin a televizního či rozhlasového vysílání.

„Náš informační magazín je nepolitický, zaměřený výhradně na informace o dění v kraji, zajímavosti, představování osobností spojených s krajem, připomínání výročí a pořádaných akcí," reagoval Havlík.

Ústecký kraj výsledky odmítl

Podobný předpis chybí i Ústeckému kraji, který se v této kategorii umístil ještě o něco hůř než Liberecký kraj. V porovnání s ostatními regiony skončil Ústecký kraj třetí od konce. Poslední místo obsadil v oblasti veřejných zakázek a transparentnosti rozhodování. Hodnotitelé kritizovali nedostatečný přístup veřejnosti k informacím, protože na úřední desce chybí archiv sdělení, ale i to, že kraj nezveřejňuje všechny uzavřené smlouvy, nýbrž jen ty povinné. Zastupitelé obou krajů také nemají etický kodex.

Zatímco Liberecký kraj podle Reného Havlíka podobná srovnávání českých regionů považuje obecně za užitečná, Ústecký kraj výsledky projektu odmítl.

„Po důkladném prostudování tabulek s hodnocením musíme konstatovat, že se jedná o čistě subjektivní hodnocení, které je zavádějící a nemá oporu v platné právní úpravě. Výsledek zcela závisí na neobjektivních kritériích stanovených dle vlastního uvážení občanským sdružením Oživení. S prezentovanými výsledky tudíž nemůžeme souhlasit a v celém jejich rozsahu je odmítáme," napsal vedoucí odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje Luboš Trojna v reakci na předběžné výsledky.