Pro běžného obyvatele skrytě probíhá v těchto týdnech v Liberci pravidelná deratizace. Město už léta zbavuje potkanů dvakrát do roka firma Lidezin CZ. „Díky té pravidelnosti můžeme říct, že situace ve městě není na žádném místě kritická. I když myslet si, že potkani úplně zmizí, je naivní," říká její majitel Pavel Soukup.

Během října se „krysaři" tradičně zaměřili na velká sídliště.

„Nástrahy jsme pokládali stejně jako na jaře v Rochlici, na Broumovské, Králově Háji. Nově také na Františkově a v Gagarinově ulici. Zapomenout nesmím ani na to, že deratizaci má za sebou i Rybníček, Oldřichova i Matoušova ulice," říká Soukup.

Veřejná prostranství včetně centra města tak má Liberec potkanů z velké části zbavená. Teď přišla řada také na kanalizační síť.

„Pravidelně se na deratizaci podílí i Severočeské vodovody a kanalizace, což je jedině dobře. Protože teprve když jde ruku v ruce s tou povrchovou, může být opravdu účinná," poznamenává Soukup.

Nástrahy navěsí na kanály

V příštích dnech tak budou moci lidé potkávat v ulicích Liberce muže ve speciálně označených vestách, kteří budou na kanály z vnitřku kanalizační sítě věšet speciální nástrahy na potkany.

POTKANI, ne krysy. Lidé si je často pletou, ale ve městech lze dnes už výhradně potkat jen potkany. Jsou agresivnější a krysy postupně úplně vytlačili.

„Že by je ale mohl pozřít někdo jiný, můžu vyloučit. Nedostane se k nim ani pes, ani jiné zvíře. Natož člověk," ubezpečuje.

Kanalizační síť čeká deratizace v širokém okruhu. Kromě středu města kolem nemocnice, která je v hledáčku krysařů až čtyřikrát ročně, se dotkne i ulice 5. května, Pražské, Moskevské, Barvířské, Papírové nebo Sokolovské. Deratizátoři pak budou pokračovat přes Barvířskou, Metelkovu na Rybníček a přes ulici Milady Horákové na Bídu. Právě v ulici Na Bídě byl v poslední době i běžnými obyvateli zaznamenán zvýšený výskyt potkanů.

Stahují se k vodě

„Hlavně kvůli tomu, že tam protéká Harcovský potok. Kde není potrubí, tam je problém. Nárůst počtu těchto nechtěných hlodavců byl pak zaznamenán i na Šaldově náměstí. Až deratizace ve zhruba šesti stovkách kanálových vpustí skončí, problém zase ustoupí," je si jistý Pavel Soukup.