Kaplička na Proseči, kokonínský křížek, křížek na Šumavě, vodojem ve Vrkoslavicích, válečné pomníky i bunkry, sochy. Všechny tyto drobné památky na území města Jablonec prošly či projdou rekonstrukcí.

„Za poslední dva roky do obnovy drobných památek investoval jablonecký magistrát milion korun, přičemž necelá polovina byla hrazena z dotací," popsala Markéta Hozová, mluvčí magistrátu.

„Některé památky nejsou v majetku města a je mnohdy nemožné přispět k jejich obnově, ale snažíme se s vlastníky komunikovat, vysvětlit jim důležitost historických souvislostí. Drobné památky a objekty ve vlastnictví města postupně systematicky obnovujeme s ohledem na jejich stav i finanční náročnost," říká primátor Petr Beitl.

V minulém roce byl vypracován pasport všech těchto památek na minulost a po posouzení jejich stavu byly vyhodnoceny priority jejich obnovy.

Opravena tak byla takzvaná Prosečská kaplička. Před rekonstrukcí byla skoro totálně zborcená. Nyní se uchází o nejzdařilejší proměnu staveb a míst České republiky a je součástí národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn.

O znovuzrození křížku v Kokoníně se zasloužil nadšenec Josef Sláma, který hledal pro nalezený a opuštěný žulový podstavec vhodný kříž. To se mu podařilo díky spolupráci se stejně nadšenou paní Podzimkovou ze Smržovky. Křížek našli, nechali očistit od rzi a opravit. Magistrát na své náklady zajistil kamenické práce, zhotovení ozdobného plůtku a osázení květinami.

Vodojem

Stoletý vrkoslavický vodojem se stal kulturní památkou letos v březnu. Projekt na jeho rekonstrukci včetně přilehlého okolí ležel na radnici v šuplíku už několik let. V době jeho vzniku se ale nerealizoval kvůli velké finanční náročnosti. „Zažádali jsme na ministerstvu o zařazení vodojemu mezi nemovité kulturní památky, žádosti bylo vyhověno a ministerstvo poskytlo dotaci na jeho obnovu," popsala vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Ivana Řimnáčová.

Rekonstrukce vodojemu, který již své funkci neslouží, přišla jabloneckou kasu na 550 tisíc korun, přičemž 293 tisíc činil příspěvek na obnovu kulturní památky od Ministerstva kultury ČR. Vodojem z roku 1915 je součástí vodovodu, který od roku 1908 zásoboval vodou Kokonín a horní části Vrkoslavic.

Opravy dalších památek na spadnutí

V letošním roce se také na náklady města a ve spolupráci s komisí městské památkové péče restauruje socha sv. Jana Nepomuckého, která stojí téměř nepovšimnutá na mostě v Lipanské ulici v těsném sousedství autobusového nádraží. „Socha je důležitým dokladem místní historie, je totiž pozůstatkem první jablonecké křížové cesty z roku 1736, a na radnici se právě zpracovává žádost o její zařazení mezi kulturní památky. Další socha sv. Jana Nepomuckého se nachází v Rýnovicích," upřesnila Markéta Hozová.

Vzpomínky hned na několik válek, v nichž umírali lidé z Jablonce, najdou zájemci po celém městě.

Třeba Pyramida v Kokoníně. Tento pomník a válečný hrob je připomínkou prusko-rakouské války v roce 1866. „Oprava pomníku Pyramida je naplánována na příští rok, pro tento účel budeme žádat o státní dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby Ministerstvo obrany ČR a snad uspějeme a budeme opravu moci zrealizovat," sdělila Ivana Řimnáčová.

Pomník z roku 1874 připomíná památku pohřbeného vojáka Carla Gustava Pählkeho z pruského 4. magdeburského pěšího pluku, jenž padl 26. června 1866 u Rychnova. V roce 1912 došlo k doplnění jmén kokonínských občanů padlých v bitvě 3. července 1866 u Hradce Králové a v bitvě u italské Custozzy 24. června 1866 na obě boční plochy kamenného jehlanu.

V kokonínském lesoparku, jehož obnova pozvolna startuje, je ukrytý i další válečný pomník, tentokrát památník 1. světové války, který je již hodně zdevastovaný a jeho obnova si vyžádá nemalé finanční prostředky. I s jeho obnovou se v dohledné době počítá.

Einmannbunker

Býval to bunkr pro jednoho muže. Malý betonový odlitek, kde se muž se zbraní sotva otočí. Jsou i v Jablonci, radnice eviduje zatím dva. „I tyto malé bunkry patří k jablonecké historii, plánujeme je opravit a označit informačními tabulemi, aby lidé věděli, k čemu sloužily," doplnil primátor Petr Beitl.