Stejně jako v minulých letech s lepším počasím a vyššími teplotami začaly stavební práce na silnicích v rámci celého Jablonecka. Za uzavírky, které budou v tomto roce na krajských silnicích, se lidem omlouval sám hejtman Libereckého kraje Martin Půta při setkání s občany v Jablonci.

„Letos bude uzavírek opravdu hodně. Chceme, aby byly všechny dokončeny v říjnu," avizoval spolu s členem rady LK Vladimírem Mastníkem, který má na starosti řízení rezortu dopravy. Ten upozornil na jednu z nejbližších uzavírek. S dopravním omezením musíte počítat od včerejška v Zásadě.

Na silnici III/28743 bude rekonstruován úsek dlouhý necelý kilometr od pravostranného oblouku nad Kopaňským potokem ke křižovatce se silnicí III/28744. Další práce budou probíhat na komunikaci III/28744 vedoucí z Loužnice na Tanvald. Stavbaři zároveň opraví i silnici III/28745 z Držkova do Zásady, konkrétně od křižovatky se silnicí III/28744 směrem na východ k obci Držkov.

„Jednotlivé úseky silnic jsou porušeny hloubkovou korozí, trhlinami a nerovnostmi z oprav a výtluků, a proto je nutná jejich rekonstrukce. Ta zahrnuje i odvodnění a výměnu dopravního značení. Na silnici z Držkova do Zásady bude současně zmodernizována autobusová zastávka a nový přechod pro chodce, který bude osvětlen," popisuje rozsah oprav Vladimír Mastník.

Stavební práce v Zásadě budou probíhat do 21. srpna. Po dobu uzavírky nebude obsloužena autobusová zastávka Zásada, křiž. a vybrané spoje linky 852 budou ukončeny v zastávkách Šisovna / škola (jedoucí přes Držkov).

Rekonstrukce omezí i Jablonec

V Jablonci nad Nisou naplno běží stavební práce na Žižkově Vrchu v rámci projektu IPRM. „Žádáme řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení a respektovali jej," upozornila na související omezení tisková mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.

V půlce minulého týdne se také rozběhla dlouho avizovaná revitalizace teplárenské sítě, která přinese dílčí dopravní omezení v ulicích Palackého, Mechová, Mšenská, Boženy Němcové a Mládí. Společnost Tenza tam pro Jabloneckou energetickou provádí výkopové práce a pokládá nové vedení teplé a horké vody, současně se pracuje na přeložkách plynovodu.

„První etapa revitalizace se týká celkem pěti lokalit a práce budou hotovy do konce října tohoto roku, kdy budou všechny domácnosti, jichž se tato etapa týká, přepojeny na nový způsob dodávek tepla," řekl Petr Roubíček, ředitel Jablonecké energetické a.s.

Kromě již zmíněných dopravních omezeních se řidiči v Jablonci musí potýkat s uzavírkami i v dalších částech města. Rozsáhlá rekonstrukce vodovodu a kanalizace pod taktovkou společnosti SVS a částečně i rekonstrukce plynovodu, probíhá v současnosti v oblasti ulic Lesní, Táboritská, Pod Hájem, Horská, Zelená a Lesní Stezka. Stavební práce si vyžádají omezení dopravy i v této lokalitě. Uzavírky budou částečné, v návaznosti na postup prací v určitých úsecích, na nezbytně nutnou dobu se změní i na úplné. Objízdná trasa je vedena po ulici 5. května a přilehlých komunikacích.

Práce jsou naplánovány do konce října letošního roku. Společnost SVS vymění v této oblasti přes 650 metrů kanalizačního potrubí a 280 metrů vodovodu. Součástí stavby je přepojení stávajících 17 domovních vodovodních přípojek, 74 kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí na trase. „Stávající vodovod tvoří úseky z litinových trub z roku 1931 a 1940. Vlivem stáří je potrubí inkrustované a poruchové. Betonová kanalizace pochází z roku 1968. Kanalizace je ve špatném technickém stavu," vysvětluje tiskový mluvčí společnosti SVS Jiří Hladík.

Podhorská ulice

V pátek bylo velmi rušno v Podhorské ulici u křižovatky s ulicí Mosteckou, kde se opravovalo vodovodní potrubí a kanalizace. Tento úsek se ještě jednou v tomto měsíci úplně uzavře, kvůli položení asfaltového povrchu a to od 20. do 22. června.

Dopravu komplikují i práce na tramvajové a železniční trati. I nadále je jednosměrná ulice Plynární, důvodem jsou stavební práce na rekonstrukci tramvajové trati. Jakmile bude provoz tramvaje obnoven, vrátí se Plynární do standardního obousměrného režimu. Kvůli tramvajové trati bude až do 7. července také uzavřen vjezd do ulice U Nisy z Liberecké.

Rekonstrukce železniční trati si vyžádá i uzavírku v ulicích Plynární a Vodní. Doprava je také omezena na mostě ve staré Pražské, který prochází rekonstrukcí za 1,5 milionu korun z městské pokladny.