Poznání, pochopení a přijetí faktu odlišné sexuální orientace vyžaduje od člověka hodně odvahy. Každý, kdo přečetl román Studna osamění, ví, o čem je řeč. A ještě víc statečnosti vyžaduje svěřit se s tímto faktem svým blízkým, v první řadě rodičům. Proces přijetí, tzv. coming out je zejména pro mladé a dospívající podle odborníků klíčový. I s tímto problémem se mohou obrátit na Linku bezpečí. A také to čím dál častěji dělají. Nejčastěji kolem 15 let, kdy končí základní škola a děti přes první vztahy začínají poznávat samy sebe.

„Pro gaye a lesby je přiznání si vlastní sexuální orientace snad nejzlomovějším obdobím a hodně závisí na reakci okolí. Dítě se totiž od dětství potkává s homofobními postoji ve společnosti, ať už je to rodina, média, přátelé či politici. Překonat sám sebe a dovolit si o sobě přemýšlet jako o gayovi a lesbě, o kterých dítě předtím slyšelo tolik vtipů a urážek, chce hodně odvahy," potvrzuje vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský, podle něhož se děti ve většinové společnosti setkávají s nepochopením a šikanou.

MAMI, TATI, JSEM GAY

Podle Linky bezpečí se nejčastěji, téměř z poloviny, svěřují svým kamarádům a vrstevníkům, v mnoha případech ale vůbec nikomu a se svým poznáním zůstávají zcela osamoceni. Rodičům se svěřují v pouhých 7 případech ze 100. „Vůbec se tomu nedivím. Můj spolužák s tím bojoval půlku vysoké školy. Nakonec se rodičům svěřil, ale pochopení u nich nenašel," popisuje vysokoškolačka z Liberce osobní zkušenost.

A důvod? Odlišná sexuální orientace není citlivým místem pouze pro dítě samotné, ale zrovna tak i pro jejich rodiče. ,,V každém případě je vhodné ocenit důvěru dítěte, a potvrdit mu, že ho mají jako rodiče pořád stejně rádi. Také je dobré přiznat, že sami potřebují nějaký čas se s novou informací vyrovnat a zpracovat ji," radí vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský.

Podle mluvčího Davida Laňky se děti na Linku bezpečí často obracejí právě proto, že už o své homosexualitě někomu řekly a setkaly se s negativní reakcí.

„Konzultanti se snaží snížit jejich obavy z jinakosti a společně hledají plán, jestli a jak „coming out" provést. Vždy ale záleží na vlastním rozhodnutí volajícího, protože každý pochází z jiného rodinného zázemí," vysvětluje Laňka.

Právě díky festivalu Prague Pride v médiích se častěji objevují LGBT témata a děti tak dostávají více impulzů, aby o své sexuální orientaci přemýšlely a vyhledaly pomoc.

Porozumění a pochopení oběma stranám může přinést i facebooková kampaň sexuální osvěty, která s pomocí videa vyvrací časté mýty spojené se sexuálním chováním.

Video tohoto týdne je totiž právě o homosexualitě. Najdete ho na: www.facebook.com/Linkabezpeci.