Miroslava Mlýnková je jedinou farářkou nejen v Jablonci, ale i v okolí. Své poslání plní v Církvi československé husitské. Odpověděla nám nejen na to, čím jí její poslání naplňuje a jak se připravuje na vánoční bohoslužby.

Co znamená pro věřící vánoční čas?

Vánoční čas je pro křesťany vyvrcholením doby adventní, ve které se připravovali na svátky narození Ježíše Krista.

Přicházejí dnes ještě lidé ke zpovědi?

Jednou z příprav je takové „vyčištění svého nitra", čas pokání a pojmenování svých vlastních chyb a selhání. Pojmenování před sebou samým, před Bohem, před knězem.

Věřící ke klasické zpovědi přicházejí stále, zvláště v církvi, kde je tato svátost povinná, minimálně jednou ročně. V Církvi československé husitské, kde sloužím, ke svátostem nenutíme, tak i soukromá zpověď je dobrovolná. Já osobně ji ráda využívám, protože vnímám její pozitivní účinky na mé duchovní cestě.

Je při ní úloha faráře jen vyslechnout nebo i poradit?

Při svátosti pokání zpovědi pan farář vyslechne věřícího, poradí mu, jak má duchovně postupovat dál, posiluje rozhodnutí dotyčného změnit své zastaralé návyky. Může pokárat i povzbudit. Ale hlavně to nejdůležitější, co kněz uděluje, je rozhřešení a požehnání, při kterém nastává pro duši člověka veliká úleva. Uvolnění a příliv nové energie shůry. Člověk se pak vrací z dobře vykonané zpovědi vnitřně svobodnější a „lehčí" s obnovenou chutí žít… Je to výborná duševní hygiena. Možná, kdyby lidé využívali této pomoci a žili podle křesťanských zásad, bylo by dnes méně lidí s depresemi a více lidí radostných, osvobozených.

Co znamená vánoční čas ve vaší „profesi" nebo lépe ve vašem poslání pro vás? Co všechno musíte stihnout?

Pro moji duchovní službu tento čas vyžaduje určité nasazení, soustředěnost na přípravách kázání pro slavnostní bohoslužby, zajištění chodu fary a kostela, skloubení všeho s chodem naší rodiny. O Štědrém dni, po večeři a rozbalování dárků s rodinou, se kolem dvacáté hodiny já i manžel vzdálíme od stromečku, každý do své pracovny připravovat se na půlnoční bohoslužby.

Manžel je také farář a pojede sloužit „půlnoční" do kaple na Hamrskách. Zde v Jablonci v chrámu Dr. Farského, půlnoční mše Jakuba Jana Ryby začíná ve 22.30 hodin. Když pak skončí a odejdou všichni muzikanti, zpěváci, návštěvníci, než kostel uklidím a zamknu, jdu spát kolem druhé hodiny v noci. Ráno, dvacátého pátého prosince od devíti hodin sloužím bohoslužbu na Hod Boží Vánoční…

Sestavujete si sama texty na mše? Mají nějaká pravidla? Z čeho vycházejí?

Promluvy na bohoslužbu, neboli kázání píšu sama, vymýšlím přímluvné modlitby. Biblické texty, na které mám kázat jsou předem stanovené jako předepsaná čtení z bible pro každou neděli a svátek.

Osnova bohoslužby je také daná, je to tzv. liturgie podle Karla Farského, při které střídavě farář zpívá a lid odpovídá zpěvem a společnou modlitbou. Je to dějství, do kterého jsme všichni společně vtahováni… Je to obřad, do kterého se postupně dorůstá, má vnitřní gradaci. Přála bych tomuto městu a národu hodně osvícených lidí, protože ti jsou nadějí dneška i budoucnosti. S tím osvícením by měl začít každý sám u sebe.

Mají rodiče zájem o křty ? Pokud ano, musejí být věřící?

Pokud chtějí rodiče pokřtít své dítě, alespoň jeden z nich by měl být pokřtěn a pak mohou docházet na pravidelnou přípravu na faru před udělením svátosti křtu.

Měli by to být praktikující křesťané, aby mohli svůj styl života, modlitbu a jiné zvyky, přirozeně učit své dítě.

Jací lidé přicházejí o Vánocích do kostela, pouze věřící?

Na „půlnoční bohoslužbu" přicházejí všichni bez rozdílu, pak na další bohoslužby v neděli a ve svátek, chodí většinou věřící, kteří trochu ví, oč v liturgii běží.

Držíte na Štědrý den půst nebo jiné zvyky?

U nás doma většinou na Štědrý den držíme půst od masa. Před štědrovečerní večeří přečteme verš z bible a nahlas se modlíme modlitbu Otče náš. Krásný zvyk je jít se podívat do kostela na vystavené jesličky s Ježíškem. A doma stavět dřevěný nebo papírový betlém, zpívat vánoční písně.

Bude i v Jablonci možnost vidět ještě Betlémské světlo? Kde a od kdy?

V kostele bude k dispozici na Štědrý den od 9 17 hodin, můžete si je odtud odnést k vám domů a může vám svítit u štědrovečerní večeře. Betlémské světlo pravidelně přinášejí do kostelů skauti, moc jim děkujeme.

Pokojné Vánoce přeji všem lidem dobré vůle.