„Jde o nepovolenou stavbu, ale na Radě města jsme schválili návrh dohody o umístění kanalizace, která de facto říká, že až se bude v tomto místě projektovat napojení křižovatky na novou silnici do průmyslové zóny Sever, tak se bude brát ohled na tuto kanalizaci," říká náměstkyně pro územní rozvoj Karolína Hrbková.

„V případě, že nebude možné budoucí křižovatku naprojektovat jinak, tak společnost EDI jako provozovatel pumpy kanalizaci přemístí." Půjde tedy o věcné břemeno, kterým se nepovolená stavba takto zlegalizuje. Bez toho totiž nemůže firma žádat o kolaudaci pumpy. „Záleží teď čistě na společnosti EDI, zda návrh dohody přijme," dodal primátor Tibor Batthyány.

Samotné kolaudační řízení však potrvá poměrně dlouho. „Nejdříve to musí jít na vodoprávní úřad, protože se jedná o nakládání s odpady, teprve potom to může převzít stavební úřad. Odhaduji, že celý proces kolaudace potrvá v řádech měsíců," řekl tajemník magistrátu Jindřich Fadrhonc.

Podle jednatele firmy EDI Petra Jakla přichází společnost denně o několik desítek tisíc korun tím, že není pumpa stále v provozu. Žádost o kolaudaci podala EDI v září 2015. Jenže pak k tomu přidala i požadavek na uhrazení vícenákladů na přemístění pumpy a tím se celý kolotoč roztočil. EDI totiž požaduje po městu 17,6 milionů za to, že muselo pumpu postavit o kousek dál, než bylo v původním projektu. V místě, kde měla pumpa stát, se totiž do budoucna počítá s křižovatkou na napojení do průmyslové zóny Sever.

Rozhodne soud?

Jenže město tyto vícenáklady odmítá zaplatit. Nechalo si kvůli tomu zpracovat i znalecký posudek, z kterého vyplynulo, že část kanalizace benzínky je černou stavbou a že posunutí pumpy nebylo nutné. Zatímco na zlegalizování kanalizace se patrně obě strany dohodnou, problém s vícenáklady je stále ve vzduchu. Záležitost bude muset zřejmě vyřešit soud.