Zaplatit je však musí – jinak by totiž přišel o již přidělenou dotaci z EU. „Původně byla nastavena pravidla na spoluúčast státu na 7,5%, což činilo 27 milionů korun. Ministerstvo ale změnilo pravidla, takže příspěvek přestal platit. Musíme ho zaplatit my," potvrdila náměstkyně hejtmana pro kulturu Hana Maierová (SLK).

Právě probíhají jednání s městem Liberec o navýšení příspěvku kraje. Příjemcem dotace je totiž Liberec, který na svých bedrech nese zodpovědnost a případné sankce za chyby v projektu. Zároveň ale za přestavbu lázní nezaplatí ani korunu a po rekonstrukci je převede na kraj.

„EU na všechny projekty tohoto typu přispívá 85% z celkové ceny. Také náš stát na ně ještě před dvěma lety přispíval 7,5%. Pak se ale ministerstvo financí rozhodlo podporu zrušit. Zbývajících 15% tedy musí doplácet příjemce dotace," potvrdil ředitel Oblastní galerie v Liberci Jan Randáček. Právě galerie už měla jednou se změnou podmínek během čerpání peněz problémy.

Přestavba lázní vyjde podle propočtů na 360 milionů korun. Financování mělo být třístupňové – 85% dotace z EU, 7,5% stát a 7,5% Liberecký kraj. Po zastavení státního příspěvku bude stavba financována pouze z dotace EU a Libereckého kraje, který v součtu zaplatí 54 milionů korun.

Když před dvěma lety získala dotaci 2,2 milionu na marketing a propagaci galerie, stopnulo ministerstvo státní příspěvek 7,5%, galerie pak musela peníze dát ze svého, aby o dotaci z EU nepřišla. „Ohrozilo to tenkrát všechny projekty v celé republice. Ale pevně věřím, že přestavbu lázní na galerijní objekt to nijak neohrozí a neprotáhne to termín dokončení," dodává Randáček.

Šance, že by se podařilo odmítnutý státní příspěvek ještě získat, je podle hejtmana Martina Půta (SLK) nulová.
„Každý žadatel podepisuje klauzuli, že na dotaci není právní nárok. Stavělo se s tímhle rizikem," posteskl si.