Ale vyplatí se s návštěvou ještě chvíli počkat. Stavební práce již běží a brzy tu vyrostou dva nové dřevěné altány. „Jeden přímo u vyhlídky, kde také dojde k výměně zábradlí na vyhlídkové plošině. Dole pak máme poutní místo se studánkou a tam bude druhý altán s ohništěm,“ potvrdil starosta Chvalče, Tomáš Prouza. „Nyní se připravují rošty pro oba objekty a hotovo bude stoprocentně v červnu. V polovině tohoto měsíce tu totiž máme tradiční akci Setkání u studánky a v jejím rámci bychom chtěli vše uvést do provozu,“ doplnil starosta.

Celý projekt, na který poskytl peníze Státní zemědělský intervenční fond, zahrnuje také naučnou stezku. „Dohoda byla schválená a podepsaná, celkový objem je půl milionu korun korun. Z toho Chvaleč, kam Petříkovice spadají, zaplatí sto tisíc spoluúčasti,“ dodává Tomáš Prouza.

Naučná stezka bude začínat dole v Petříkovicích, povede směrem k vyhlídce a okruhem se vrátí zpět. Šest zastavení a informační tabule budou poukazovat na místní faunu, flóru i vznik skalních útvarů.

Rozhledna u Pasek

Zároveň nejde v regionu o jedinou akci svého druhu. Lesy České republiky mají v plánu v katastru Radvanic vystavět zcela novou rozhlednu.

„Při cestě z Pasek do Markoušovic, na konci velké louky, je cestička do lesa a po ní se dojde na vyvýšené místo. Odtud je krásně vidět zejména na Krkonoše. Realizace je kompletně v režii Lesů ČR, které mají po republice obdobných rozhleden několik. Naše obec je jen účastníkem řízení,“ poskytl informace radvanický starosta Vladimír Diblík. Místo má také doplnit informační panel. „Při jednání Svazku obcí Jestřebí hory jsme hovořili o tom, že by sem z Pasek mohla vést i naučná stezka. Turistická trasa tudy zatím nevede, ale odbočka z červené by nebyl problém,“ doplnil starosta. V současné době probíhá stavební řízení, termín realizace je odvislý od jeho zdárného ukončení.