Právě v něm je dřevěná socha patrona celé obce sv. Kryštofa. Alice Chaloupková, která ve vsi provozuje Muzeum betlémů, už má ale plán na pískovcovou sochu tohoto světce, která by zkrášlila cestu ke kostelu. U ní teď stojí socha sv. Václava a sv. Kryštof by mu měl dělat společnost. „Je to jeden z posledních nápadů mého otce, Martina Chaloupky, který už bohužel nestačil uskutečnit. Nicméně se chci do toho pustit. Je škoda, aby význačný patron naší obce měl sochu jen v kostele," říká Chaloupková, která má k dispozici už i vizualizaci budoucí pískovcové podoby světce.

„Jejím autorem bude opět sochař Aleš Jon, se kterým už máme zkušenosti. Opravoval hlavu sv. Václava, kterou neznámí vandalové v roce 1998 urazili a část sochy ukradli, a pak dokončoval kopii historické sochy sv. Jana Nepomuckého na mostě a je i autorem zdejší atrakce, což je kašna s čůrajícím voříškem," dodává Chaloupková.

Peníze na pořízení sochy by měly vzejít z veřejné sbírky, stejně jako tomu bylo při obnově sochy sv. Václava. Náklady se přitom odhadují na 500 000 korun. Aktuálně se také řeší, kde přesně by socha patrona obce i všech poutníků a lidí v nouzi měla stát, protože pozemek podél cesty ke kostelu je z větší části soukromý. „Ráda bych, kdyby se vše vyřešilo co nejdříve, abychom sochu mohli odkrýt už příští rok v září na svátek sv. Kryštofa. Ráda bych k tomu jako kmotry pozvala i kapelu Kryštof," plánuje Chaloupková.