Bohatické především zajímalo, jak těžba ovlivní zdroje vody v obci. „Naší snahou bylo dojít k nějakému konsenzu s obcí Bohatice, která má už nyní problémy s vodou a z jejich strany jsou obavy, že se voda v důsledku těžby ztratí. Proto jsme kladli velký důraz na zpracování hydrogeologického průzkumu," řekl Pavel Josefus.

Podle něj firma v rámci průzkumu evidovala stav vody v obci, zejména v té části, která by mohla být nějakými změnami zasažená.

„Zaměřili jsme polohu studní, jejich hloubku i výšku vodního sloupce a orientačně jsme studovali vydatnost. To vše přibližně na patnácti až dvaceti místech a všechny výsledky šetření budou zveřejněny ve zprávě o zhodnocení vlivu na životní prostředí, kterou v těchto dnech dokončujeme," podotkl zástupce společnosti.

Nutná těžba z vody

„Pro Bohatice by bylo asi jednodušší zbudovat veřejný vodovod," mínila Věra Kolínská, starostka Pertoltic. Tuto myšlenku však Pavel Josefus vyvrátil s tím, že zdroj vody, který vodovod potřebuje, je dost nejistý. „Přijet na pozemek konkrétního majitele, vyvrtat padesát metrů hlubokou studnu, vystrojit ji a odjet je realizovatelnější," dodal.

Oproti původním předpokladům totiž bude nutná těžba z vody. „Abychom předešli dohadům o tom, jestli dojde nebo nedojde k ovlivnění vodních poměrů v Bohaticích, je našim přáním zřídit u všech nemovitostí vrtané studny do hloubky několika desítek metrů tak, aby každá nemovitost měla zdroj vody nezávislý na dění kolem těžby," upřesnil zástupce investora.

Firma je podle Josefuse ochotná zbudovat studny u všech čtyřiceti dotčených nemovitostí na náklady investora. Těžba písku by měla podle plánu zasahovat do hloubky dvanácti až patnácti metrů.

Přípravy pokračují

Přípravy na zahájení těžby, které začaly již před několika lety, jdou podle Josefuse podle plánu a firma v těchto dnech dokončuje dokumentaci ke zhodnocení vlivu na životní prostředí. „V rámci biologických hodnocení bylo nutné zpracovat všechna roční období, proto mohl někdo mít pocit, že se v poslední době nic neděje. Naopak, dokument bude hotový v řádech dnů a přibližně za dva týdny předán na ministerstvo životního prostředí," vysvětlil Pavel Josefus.

Ministerstvo dokument podle zákona zveřejní a zašle i dotčeným obcím, tedy jak Pertolticím, tak i sousedním Bohaticím. Ty následně mohou své námitky a připomínky ohledně nedostatků nebo chybějících zohlednění adresovat ministerstvu.

Na základě podnětů může ministerstvo žádat po investorovi doplnění nebo další studie. A to může dalších pár měsíců trvat.

Po doplnění dostane dokumentaci ke zpracování posudku autorizovaná osoba vybraná ministerstvem. Na závěr, po veřejném projednání posudku, teprve ministerstvo vydá nebo nevydá souhlas se zprávou zhodnocení vlivů na životní prostředí. „To vše tedy ještě bude trvat půl až tři čtvrtě roku," doplnil Pavel Josefus.