Součásti veřejného projednání plánu rozvoje Smržovky do roku 2025, který se přednedávnem uskutečnil a v půlce června byl i zastupitelstvem města schválen, bylo také krátké představeni konkrétních záměrů.

Mezi nimi byl i lesopark, jenž je jedním z drahokamů Smržovky. „Jsem ve Smržovce nová, ale na práci se velmi těším. Poprvé jsem tu byla zhruba před půl rokem a uviděla tu Šípkovou Růženku," vysvětlila krajinářská architektka Jitka Trevisan, která se spolu se svým týmem bude snažit v následujícím období zvelebit tento kout města.

Už několikrát se na projektu lesoparku pracovalo. Ten je spolu s Parkhotelem pomyslným srdcem Smržovky. Ve stínu stromů zde můžete odpočívat a dívat se do krajiny, ale na druhou stranu slouží prostor i k setkávání místních lidí a pořádání kulturních akcí. Pravidelně se tu koná například Prolínání nebo Eurion.

„Máme obrovskou příležitost nějak začít a vytvořit jasný plán. To je hlavní důvod, proč necháváme tento projekt zpracovávat. Myslím si, že bychom to měli směřovat na klidovou zónu, ale jsme teprve na začátku," vysvětlil starosta Marek Hotovec.

Sám by byl navíc velmi rád, aby se na tvorbě tohoto projektu podílelo co nejvíce lidí ze Smržovky. I proto už proběhlo první dotazníkové šetření.

Tým Jitky Trevisan už totiž posbíral první názory během Prolínání. „Prvním krokem bylo zapojení veřejnosti, kdy jsme během této akce sesbírali názory dvou set lidí," sdělila krajinářská architektka. Dodala také, že už ukončili stádium sbírání veškerých podkladů. Už během veřejného projednávání plánu rozvoje Smržovky byly k vidění srovnávací fotografie dnešní a minulé podoby. Na nich bylo vidět, jak některé původní výhledy na okolní kopce zastiňují stromy.

Na stránkách města už je v tuto chvíli velké množství materiálů a k tomuto tématu vytvořili speciální odkaz. „Je pro nás důležité, co se zde občanům líbí, jak se zde cítíte, co byste zde rádi v budoucnu viděli nebo naopak, s čím jsou nespokojeni, co jim v lesoparku vadí," vyzdvihl přínos názoru veřejnosti starosta Hotovec.

Tento park k městu již neodmyslitelně patří a má za sebou velmi bohatou historii. Pozemek náležel původně k parcele patřící škole. Ještě v roce 1840, kdy zde byly upraveny první promenádní cesty a osazeny lavičky, se tomuto místu říkalo Školní les. Ve Smržovce byl na konci devatenáctého století a hlavně v první polovině dvacátého století velmi aktivní Zahradní a okrašlovací spolek vedený továrníkem Josefem Ullmannem. Ten již 23. dubna roku 1891 žádal město, aby mu byl park svěřen do péče, což se také později stalo.

Podle projektu zahradního architekta Hektora Ecka z Drážďan spolek zřídil na návrší park se stromy a keři, trávníky, dobře ošetřovanými květinovými záhony a vodotryskem. Později zde také vyrostla stylová letní restaurace ze dřeva. Budova prošla úpravami a svou časnou podobu získala až v roce 1930, kdy byla slavnostně znovu otevřena.

Smržovský lesopark a jeho historie
Městský park a lesopark ve Smržovce byl založen na konci 19. století. Na vrcholu kopce tyčícího se nad městem byla v roce 1901 postavena dřevěná stylová letní restaurace nesoucí název Kaiserhöhe na počest císaře Františka Josefa I. Slavnostní zahájení provozu se konalo dne 29. června 1901. Tento prostor od začátku sloužil především místním a turistům. Konaly se zde oficiální i neformální akce. V lesoparku najdete také Hartwigův pramen.