Již tři roky slouží pacientům jablonecké nemocnice moderní mamograf značky Philips MicroDose, přitom mamografický screening zajišťuje jablonecká nemocnice již od roku 2003. Ročně je provedeno kolem pěti a půl tisíce vyšetření, z toho průměrně čtyřicet nálezů bývá pozitivních. Odhalením nemoci v raném stadiu se zvyšuje naděje na její vyléčení.

Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování prsů bez příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se zhoubný nádor prsu v co nejčasnějším stádiu, které je snáze léčitelné. Rakovina prsu představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických problémů.

„Zásluhou screeningu máme pátou nejnižší úmrtnost v Evropě," doplnil lékař jabloneckého radiodiagnostického oddělení Miloš Rejmont.

Screening je prováděn v intervalech 2 let a je plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Týká se žen od 45. roku nebo při podezření na chorobný stav. K objednání na vyšetření potřebuje žena žádanku od svého gynekologa nebo praktického lékaře. „Vyšetření je nebolestivé, což mohu i sama potvrdit," popsala mluvčí nemocnice Petra Hybnerová.

Pokud je na snímcích hůře přehledná žláza nebo ložisko, je následně provedeno ultrazvukové vyšetření na přístroji s vynikající rozlišovací schopností.

„V případě potřeby je žena objednána na biopsii nebo punkci podezřelých ložisek či tekutinových kolekcí. Tím získáme materiál na histologické nebo cytologické vyšetření," doplnil Miloš Rejmont. Kvalitně provedená biopsie je významným hlediskem pro určení diagnózy a případné nastavení další léčby.

V loňském roce bylo v ČR zachyceno zhruba sedm tisíc případů rakoviny prsu.