F a A, které byly zbourány po revoluci. Město je vlastníkem areálu, a proto musíme hledat možnosti jeho využití," uvedl na nedávné konferenci o budoucnosti výstaviště náměstek primátora pro rozvoj Jan Korytář. „Variant je několik, včetně té, že se část areálu obnoví pro potřeby veletrhů jako kdysi."

Další možností je rozšíření Technického muzea, které dnes sídlí v pavilonu G. „Naše představa je, že bychom Technické muzeum rozšířili do stávajících pavilonů E, D a I, které tvoří se současným sídlem Technického muzea jakýsi uzavřený prostor," říká předseda spolku Technické muzeum Liberec Jiří Němeček. „Jsou to všechno pavilony směrem k Masarykově třídě, která je snad nejkrásnější čtvrtí v Liberci, ale dnes je téměř polomrtvá. Kdyby se náš plán realizoval, určitě by to pomohlo oživit celý prostor výstaviště, Severočeského muzea a Lázní."

S tím souhlasí i ředitel Oblastní galerie Lázně Jan Randáček. „Bývalý areál LVT začal už částečně plnit funkci muzejní a vzdělávací. A vzhledem k tomu, že už je vedle Severočeské muzeum a naše galerie, tak rozvíjet tento koncept je podle mého správná myšlenka, jak tuto lokalitu oživit. Tedy rozšířit stávající Technické muzeum, protože historie Liberce je spjatá s technikou, s průmyslem a určitě je v této oblasti co ukazovat a čím se prezentovat." Záměr počítá rovněž s obnovením kdysi oblíbené restaurace Kasino i zřízením Muzea v přírodě.

Technické vzdělávání

Rozšířené Technické muzeum by mělo plnit hlavně roli vzdělávací a to se zaměřením právě na technické obory. „Chtěli bychom tu zřídit i dílny, které by využívaly školy. Děti dnes ani neumí vzít pořádně do ruky kladivo, tady by si mohly všechno vyzkoušet a něco vyrobit. Chceme mládež, ale i širokou veřejnost, víc přivést k technickým oborům, které dnes mají zelenou. Už dnes spolupracujeme například se Střední odbornou školou Na Bojišti, která k nám posílá učně na praxi."

Podle Antonína Šípka ze Sdružení automobilového průmyslu je vzdělávání v technických oborech více než žádoucí. „Obzvláště v Libereckém kraji, který patří mezi nejautomobilovější kraje v ČR, je tu nejvíc pracovníků v automobilovém průmyslu z celé republiky."

Jestli ale na rozšíření Technického muzea skutečně dojde, je zatím otázkou. „V této chvíli je to jen záměr, jeden z mnoha nápadů. Musíme přemýšlet o té lokalitě v širším celku, to znamená, zda se část areálu nedá využít i na něco jiného pro potřeby výstavnictví, nové byty a podobně. Určitě si to vyžádá širší debatu, tohle byla jen první vlaštovka," dodal náměstek Korytář.