Extra peníze na žáky se speciálními potřebami i na to, aby město lépe dosáhlo na dofinancování plánované dotace na nutné zateplení základní praktické a speciální školy v Komenského ulici, má nyní Jablonné v Podještědí.

Konkrétně milion dvě stě tisíc a věcný dar ve výši 1,18 milionu korun jsou výsledkem společného kompromisu Jablonného v Podještědí a Libereckého kraje, který městu přislíbil finanční pomoc za to, že se praktické a speciální školy od letošního ledna ujme coby nový zřizovatel.

„Je to v podstatě takový bonus na rozjezd. Ne že by škola byla pro město výhrou v loterii, ale je to kompromis, který nezpůsobí problém padesáti rodinám," říká starosta Jablonného v Podještědí Jiří Rýdl. Základní škole praktické a speciální totiž ještě loni v létě hrozilo úplné uzavření.

Školu dál nechtěli, tak ji nabídli městu

Krajští zastupitelé o tom rozhodli na svém srpnovém zasedání v rámci snah o narovnání zřizovatelských kompetencí u škol poskytujících základní vzdělání.

„Odsouhlasení poskytnutí daru je posledním z úkonů vyplývajících z uzavřené smlouvy o přechodu činností, majetku, práv, povinností a závazků mezi Libereckým krajem jako bývalým zřizovatelem základní školy a městem Jablonné v Podještědí, na které počátkem roku přešla zřizovatelská práva školy," vysvětlila okolnosti věnování daru Alena Losová, krajská radní pro školství a sport.

Jablonné požádá o další peníze stát

Radnice v Jablonném nyní řeší, jak s nově nabitými právy a povinnostmi naloží. Jejím cílem je mimo jiné při nejbližší příležitosti požádat státní fond životního prostředí o dotaci na zateplení obou školních budov. „Od počátku devadesátých let budovu provozoval kraj, kterému ji město pronajímalo za symbolickou korunu. Samozřejmě město se staralo o nutné opravy, ale jinak se tam za posledních dvacet let nic nezměnilo," popisuje Rýdl. „Bude potřeba vyměnit okna, pořídit novou střechu i fasádu," dodává starosta.

Základní školu praktickou a speciální navštěvuje pravidelně sedmačtyřicet žáků. V případě, že by se Jablonné vzdělávacího zařízení neujalo, hrozilo by jim dojíždění do České Lípy nebo Liberce.

Převodu základní školy na město dosáhl Liberecký kraj už například v Turnově. Jak informovala radní Alena Losová, aktuálně probíhají jednání také se zástupci měst Nové Město pod Smrkem a Jilemnice a do konce letošního roku kraj doufá v posun při jednání s Jabloncem nad Nisou a Tanvaldem.