Léto je v plném proudu a snad nikomu se nechce sedět doma. Přes prázdniny vám proto pravidelně přinášíme tipy nejen na výlety z jednotlivých částí Českolipska.Tentokrát zavítáme do Mimoně. Její okolí tvoří bývalý vojenský prostor. Protože byl po desítky let nepřístupný, má dnes zachovalou přírodu. Kromě ekologů si tu na své přijdou především houbaři, oblast je vyhlášeným houbařským rájem. Stranou nezůstanou ani kolaři, okolí protkává hustá síť kvalitních cyklotras.

Řadu památek a naučných stezek ocení pěší turisté. Ti mohou zavítat do areálu Božího hrobu nebo třeba na Vranovské skály s Juliinou vyhlídkou. S vodáky se určitě potkají u technické památky Průrvy Ploučnice. Ta je se svými unikátními meandry velkou výzvou právě pro vodáky. Lodě i s veškerým vybavením si ostatně mohou zapůjčit přímo v Mimoni.

Městské muzeum v Mimoni

Navštivte Městské muzeum v Mimoni, které se nachází v nově zrekonstruované historické budově původního špitálu. Pro návštěvníky je zde připravena stálá expozice zaměřená na historii a přírodu Mimoně a jejího okolí. Součástí výstavních prostor je galerie J. A. Pacáka se zajímavými krátkodobými výstavami. Okolí muzea doplňuje

socha sv. Jana Nepomuckého a bylinná zahrada. Návštěvu lze spojit i s památkou Božího hrobu, se  kterým muzeum sousedí.

Městské muzeum

V Lukách 101, 471 24 Mimoň

Tel.: 480 99 00 66

E-mail: muzeum@mestomimon.cz

Web.: www.muzeummimon.cz

Otevírací doba:

duben - říjen:                                                                listopad - březen:

Po          zavřeno                                                           Po          zavřeno

Út - Pá                            13,00 - 16,00 Út - Pá  13,00 - 16,00

So - Ne  9,00 - 12,00 a 13,00 - 16,00 So          13,00 - 16,00

Areál Božího hrobu v Mimoni

Jednou z nejvýznamnějších památek v Mimoni je areál Božího hrobu v Lužické ulici. R. 1651 koupil tehdejší statky Mimoň a Děvín Jan Putz z Adlersthurnu, císařský rada dvorní komory s erbovním nadáním a rytířským stavem rodu. Ten cestoval v roce 1625 do Říma a odtud dál do Jeruzaléma, kde vyhledal místa utrpení a smrti Ježíše Krista, posvátná všem křesťanům. Přitom vznikla myšlenka vybudovat pro poučení věřícím kopii Božího hrobu i ve své vlasti. O svědomitosti zápisků svědčí okolnost, že když po návratu zjistil, že mu chybí rozměr vchodu ke Kristovu hrobu a míry kamene, kterým je nutno hrob zakrýt, navzdory těžkostem a námaze, které taková cesta tehdy představovala, vydal se do Jeruzaléma podruhé, aby všechno ještě jednou zakreslil. Při návratu na této druhé cestě z Jeruzaléma nebezpečně onemocněl a musel pak ležet půl roku v Římě. Po uzdravení se vrátil přes Loreto do Vídně. Ve střední Evropě stále ještě trvala nekonečná třicetiletá válka a nebylo možné plánovanou stavbu uskutečnit. R. 1655 bylo pro stavbu vybráno místo Na pískách vedle zříceniny kostela sv. Kříže a když r. 1660 Jan Putz umíral, musel mu nejstarší syn Jan František Edmund u smrtelné postele slíbit, že kapli Sv. hrobu v Mimoni postaví. Stavbu započal r. 1665 významný stavitel Giulio Broggio a dokončil r. 1667. O rok později byla slavnostně vysvěcena.

Otvírací doba: červen - září: So + Ne od 13,00  16,00 hod.

Vstupné: dospělí: 20,- Kč, děti (do 12 let), studenti, důchodci: 10,- Kč, rodinné (2+2): 40,-Kč

Mimo uvedené dny si lze  prohlídku předem objednat na tel.: 480 99 00 66, nebo na   e-mailu:

infocentrum@mestomimon.cz

Poutní cesta Mimoní

Putování po mimoňských církevních památkách začíná a končí v Božím hrobě v Lužické ul. Okruh v délce cca 2 km ukáže putujícímu bohatost a krásu místní barokní architektury a snad ho i přiměje na jednotlivých zastávkách ke krátkému duchovnímu rozjímání.

Doprovodné letáčky Poutní cesty s mapkou v českém, polském, německém a anglickém jazyce dostanete zdarma v Turistickém informačním centru v ul. V Lukách, v budově Městského muzea (přímo u Božího hrobu).

Audiostezka Mimoň

Audiostezka, neboli mimoňský „turistický průvodce do uší"  je naučná stezka, která nyní zahrnuje 20 objektů v Mimoni a nejbližším okolí, které rozhodně stojí za navštívení. Průvodní texty k jednotlivým zastavením jsou pro vás nahrány jako zvuková stopa ve formátu MP3 a doporučujeme je poslouchat přímo u jednotlivých objektů.

MP3 stáhnete do vašeho telefonu, nebo MP3 přehrávače na stránkách www.audiomimon.cz, barevnou mapu s označením a popisem jednotlivých objektů si můžete zdarma vyzvednout v Turistickém informačním centru v Mimoni, ul. V Lukách 101. Pokud nemáte příležitost navštívit infocentrum, můžete si zdarma stáhnout mapu ve formátu PDF na stránkách www.audiomimon.cz

Naučná stezka Ralsko

Naučná stezka Ralsko začíná v Mimoni v zámeckém parku a poté se napojuje na červenou turistickou značku, která vede až ke zřícenině hradu Ralsko. 14 jednotlivých zastavení je zaměřeno na zdejší historii, faunu a floru a jsou na stezce značena erby s číslem uprostřed. Popis jednotlivých zastavení naleznete v letáčku, který je k dostání v Mimoni, v Turistickém informačním centru v ul. V Lukách 101. Tam jsou k dostání i zábavné pracovní listy pro děti. Celková délka trasy včetně trasy zpět je cca 11 km. První část, zámecký park, je nenáročná, projdete ji během půl hodiny. Druhá část z Vranovské aleje až na Ralsko je časově i fyzicky náročnější. Samotný výstup na vrchol trvá asi 2 hodiny, po namáhavém výstupu vás ale čeká překrásný letecký výhled do kraje.

Dny města

Ve dnech 11. a 12. srpna 2012 se v Mimoni konají Dny města. Bohatý program pro dospělé i děti po celý víkend je zajištěn!

Výstava Beatlemánie!

Unikátní výstava v Domě kultury Ralsko v Mimoni – největší kulturní událost v Libereckém kraji!

Výstava Beatlemánie! byla vytvořena Národním muzeem – České muzeum hudby Praha a realizována v roce 2009 v Českém muzeu hudby v Praze, kde byla pro velký zájem dvakrát prodloužena. Ještě v průběhu pražské expozice začal jednat odbor kultury s vedením Národního muzea o zapůjčení uvedené výstavy do Mimoně. Dříve, než zahájil jednání o zápůjčce náš odbor kultury, bylo rozhodnuto vedením Národního muzea zapůjčení výstavy do Zemského muzea v Brně, kam byla v listopadu 2010 přesunuta. Také v Brně byla jedenkrát pro velký zájem prodloužena. Přestože do vyjednávání o zapůjčení výstavy Beatlemánie! vstoupilo ještě město Bratislava, byli jsme vyzváni vedením Národního muzea k jednání o případném zapůjčení výstavy do Mimoně. Na podzim 2011 navštívili Mimoň pracovníci Českého muzea hudby Praha v čele s náměstkyní pro centrální sbírkovou a výstavní činnost, Mgr. Dagmarou Fialovou, aby posoudili vhodnost umístění výstavy v Domě kultury Ralsko. Prostory byly komisí shledány jako vyhovující. Na základě této návštěvy byl zpracován návrh expozice pro Mimoň.

Výstava Beatlemánie! sleduje dvě hlavní dějové linky – první z nich je příběh skupiny Beatles od jejich zrodu, přes světové úspěchy, až k rozpadu skupiny a dalším osudům jejích členů. Druhá linie mapuje dění v Československu ovlivněné skupinou Beatles, od prvních setkání s jejich hudbou, přes vznik bigbeatových skupin i oficiálních coververzí po doznívání jejich vlivu v dalších desetiletích. Těžištěm výstavy je dvojrozměrný materiál, prezentovaný jak na grafických panelech, tak v originální podobě (např. dobové zpěvníky, články, LP desky). Tento materiál je doplněn autentickými hudebními nástroji, oděvy či předměty z běžného života a v neposlední řadě hudebními a filmovými ukázkami. Velký důraz je kladen na interaktivitu, návštěvník si může řadu exponátů vyzkoušet na vlastní kůži.

Za realizací výstavy Beatlemánie! je snaha Mimoň zviditelnit v regionu a přivést do města v hlavní sezoně roku co nejvíce návštěvníků. Je určena pro nejširší okruh návštěvníků, od žáků základních škol až po seniory. Rozsah tohoto kulturního svátku přesahuje svým významem místo svého vzniku, kterým je Praha, neboť na fenoménu Beatles vyrostli celé generace národů. Stává se tak oprávněně událostí, která už není pouze záležitostí hudební, ale též i společenskou.

Výstava bude zahájena 28. dubna a potrvá do 21. října. Návštěvníci ji budou moci shlédnout vždy od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.

Ceník výstavy Beatlemánie!

• Plné vstupné: 100,-Kč

• Děti do 12 let: 60,-Kč

• Studenti do 26 let: 80,-Kč

• Senioři nad 70 let: 60,-Kč

• Hromadné vstupné pro školy (na 20 dětí 1 doprovod zdarma): 40,-Kč

• Rodinné vstupné (2 dospělí + 1- 2 děti do 12 let): 200,- Kč

• Držitelé ZTP a ZTP/P: 60,-Kč

Pověst o Ralsku

Kdysi sídlili na hradě Ralsku loupeživí rytíři, kteří škodili celému okolí. Nejvíce to pociťovali kupci, kteří cestovali po staré cestě z Žitavy přes Svébořice do Prahy.

Když už řádění loupeživých rytířů překročilo všechny meze, rozhodli se obyvatelé sousedních vesnic hrad přepadnout. Od jednoho zajatce, kterému se podařilo z hradu uprchnout věděli, že na hradě každé ráno otevírají bránu a vyhánějí na pastvu hradní dobytek. Stejně tak večer, když uslyší cinkání zvonků krav, otevírají brány.

Ozbrojení muži z vesnic se tedy jednoho dne vmíchali mezi stádo a když obyvatelé hradu otevřeli bránu, využili překvapení, vnikli do hradu a hradní posádku přemohli. Hrad vyplenili a zapálili. Obě vesnice byly za svůj čin povýšeny na města. Jedna dostala název Mimoň a druhá Stráž pod Ralskem.

Vl.Studecký/Báje a pověsti ze severních a západních Čech-otec a syn Linhartovi

Pěšky, lodí, na kole, po okolí Mimoně

Převážné okolí Mimoně tvoří bývalý vojenský výcvikový prostor. Velká část tohoto území byla desítky let nepřístupná. Dnes se vyznačuje zachovalou a chráněnou přírodou, protkanou sítí cyklotras, na které je zakázán vjezd vozidel. Okolí města je také díky mnohým přírodním i kulturním památkám a naučným stezkám vhodné pro pěší turistiku. Lze navštívit Boží hrob v Mimoni, Vranovské skály s Juliinou vyhlídkou, zříceninu hradu Ralsko s leteckým výhledem do kraje, či technickou památku Průrvu Ploučnice. Jedná se o podzemní náhon bývalého hamru. Tato památka je také oblíbená u vodáků, pro které skýtá řeka Ploučnice se svými unikátními meandry velkou výzvu. Lodě i s veškerým vybavením si je možné zapůjčit přímo v Mimoni. Lesy v okolí města jsou také vyhlášeným houbařským rájem.

Kontakt na TIC Mimoň

Turistické informační centrum Mimoň

V Lukách 101, 471 24 Mimoň

Tel.: 480 99 00 66

E-mail: infocentrum@mestomimon.cz

Web: www.mestomimon.cz