Základní škola, byty takzvaného zkušebního bydlení i pracoviště veřejně prospěšných prací, kde probíhá třídění komunálního odpadu a Klubovnu, neformální zařízení určené pro práci terénní pracovnice městského úřadu s mládeží.

To vše navštívil ve Velkých Hamrech během své páteční návštěvy Libereckého kraje ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. Přijel v pátek do Libereckého kraje na konferenci STOP sociálnímu vyloučení v Libereckém kraji. poté pokračoval do Velkých Hamrů.

„Panu ministrovi jsme ukázali třeba i pracovníky na třídírně odpadu,“ přiblížil starosta Velkých Hamrů Jaroslav Najman.

Ministr poobědval v místní Základní škole, kterou si také prohlédl.

Městu Velké Hamry se vyplácí úzká spolupráce s Agentury pro sociální začleňování, což ministr ocenil. „V souladu s plánem sociálního začleňování bylo ve spolupráci s Agenturou úspěšně realizováno několik aktivit, které vedly ke zlepšení situace a života v obci,“ poznamenal Jiří Dienstbier.

Spolupráci s Agenturou město logicky prodloužilo.

V Jablonci

Z Velkých Hamrů odjel ministr do Jablonce, aby s náměstkem Svobodou probral zkušenosti města s romskou komunitou, k níž je od vyloučených lokalit jen kousek.

„Zhruba třetina romské menšiny je postižena sociálním vyloučením. I na zbylé dvě třetiny, které žijí integrovaně, situace poměrně závažným způsobem dopadá,“ popsal ministr Jiří Dienstbier a dodal, že integrace je dvoustranná záležitost: „Podílet se na ní musí romská menšina i většinová společnost.“

„V Jablonci máme propracovaný systém zaměstnání v oblasti veřejně prospěšných prací, od začátku července působí při městské policii dva asistenti prevence kriminality, s mládeží úspěšně pracuje nízkoprahové zařízení Kruháč – a to jsem nezmínil všechno,“ přiblížil náměstek Svoboda.